מתחברים בשמחה לנשמה.

תיקון לניתוק קשר עם גויה

תיקון לניתוק קשר עם גויה

1,200

תיקון מיוחד לניתוק קשר עם גויה בדוק ומנוסה 1200 ש"ח

אחד האיסורים הקשים ביותר הוא הקשר בין יהודי לגויה שעליו נאמר בגמרא שאפילו אברהם אבינו לא יכול לזהות כיהודי את מי שקשור עם גויה והוא כאילו נעקר חלילה מעם ישראל.

מוסדות בית אל בני ברק בנשיאות הרב שלום פרץ שליט"א מציעים תיקון מיוחד בדוק ומנוסה לניתוק קשר עם גויה. סגולה זו שנעשית על ידינו ב"ה בדוקה ומנוסית באופן פלאי

במידה והאדם נפטר – ניתן לעשות תיקון נפטרים, קרא כאן מידע נוסף

קטגוריה: