מתחברים בשמחה לנשמה.

פדיון נפש מיוחד

פדיון נפש מיוחד

186

פדיון נפש המיוחד

פדיון נפש שיכול להשפיע חזק יותר והוא נחשב ליותר מהודר על פי הרמב"ן הקדוש,  הוא פדיון נפש מיוחד ומעלתו עם כל החומרות הינה גדולה מאד כמובא בספרי רבותינו המקובלים

פדיון הנפש לפי רבינו החיד"א הינו פודה את הנפש מצרות ובעיות רבות ממש כמו שפודים שבוי שנפל בשבי האויב והוא אף מועיל לכל הישועות, בריאות, פרנסה, זיווג, נחת מהילדים ועוד.

מק"ט: + סכום גימטריא של שם האדם לפדיון קטגוריה: