מתחברים בשמחה לנשמה.

ספרי תורה תפילין ומזוזות – מוסדות בית אל

ספרי תורה תפילין ומזוזות – מוסדות בית אל

כל תשמישי הקדושה

ספרי תורה,תפילין ומזוזות בכל הרמות וההידורים

יש לפנות ישירות להרב של מכון הסת"ם

הרב אלישיב דוידה

052-7641356

קטגוריה: