מתחברים בשמחה לנשמה.

הוצאת עין הרע בעופרת – הוצאה על ידי עופרת

הוצאת עין הרע בעופרת – הוצאה על ידי עופרת

72

הוצאת עין הרע בעופרת ע"י הרב שליט"א – כל שם 72 ש"ח בלבד

עין הרע מוזכר במקורות כדבר שצריך לחשוש ממנו.

לפי הקבלה, פגיעת עין הרע ידועה ועלולה להביא לפגיעה נפשית או גופנית, לנזקים בפרנסה, זיווג, הריון, שלום בית ואפילו להביא למצבים של סכנת חיים חלילה וחס.

הוצאת עין על ידי עופרת – עם ניסיון וידע ממקורות הקבלה

אחת השיטות להוצאת עין הרע היא על ידי עופרת 

במקרים שאדם מרגיש שיש עליו עין הרע, הוא צריך לפנות אך ורק לרבנים מוסמכים ומוכרים שמומחים בהוצאת עין הרע  ולא אצל מיסטיקנים למיניהם.

הוצאת עין הרע  בעופרת ע"י הרב שלום פרץ שליט"א נעשית בדקדוק על פי מסורת מיוחדת ועל פי הסוד.