מתחברים בשמחה לנשמה.
ברית מילה עם כוונות על פי הקבלה

ברית מילה עם כוונות על פי הקבלה

הזמנת ברית שתיעשה על ידי ראש המוסדות הרב שלום פרץ שליט"א

ברית מילה זו מצווה שבכל הדורות יהודים מסרו נפש לקיים אותה

כשאנו מבינים את עומק הזכות  שנעשית על ידי הברית, עלינו לדעת שזו ההגנה והחשובה והטובה שנעשית לתינוק שלכם – על ידי זה יודעים כמה חשוב שהברית תיעשה על ידי מוהל מומחה בעל ניסיון עשיר ובנוסף הברית נעשית עם כוונות מיוחדות על פי הקבלה.

הבריתות נעשות עם כוונות מיוחדות על פי הקבלה, בצורה מקצועית הלכתית ובריאותית לתינוק שלכם.

להלן דבריו החשובים מתוך הספר מכשירי מילה

"ואם יזכה למוהל היודע בכוונות האר"י ז"ל ומרן הרש"ש ז"ל אשרי חלקו וכמ"ש בסידור האר"י ז"ל להרב שבתי זצ"ל וז"ל
ועתה אגלה לך סוד נעלם אשר נתגלה ע"י בוצינא קדישא האר"י ז"ל לחשוב בשעה שהוא מוהל והוא תועלת גדול לילד שלא יטמא בריתו לעולם ויזכה להיות מורה הוראה בישראל עי"ש ויגדל לתורה ולמעשים טובים אכי"ר עכ"ל
ומקורו מספר הליקוטים פר' לך לך להאר"י ז"ל שאחר שהביא שם כוונות המילה סיים וז"ל ואשרי המוהל שמכוין לזה ושמעתי ממורי ז"ל שהמוהל תינוק בזאת הכוונה לעולם לא יטמא בריתו ויזכה להיות מורה הוראות בישראל עכ"ל ועיין טוב הארץ ח"ג דף י"ד ע"ב

הרה"ג הרב שלום פרץ שליט"א הוא מוהל מוסמך מנוסה וותיק, עורך את הברית עם כוונות מיוחדות על פי הקבלה, הרב חבר הנהלה ומפקח מוהלים בכיר באיגוד המוהלים העולמי

תחת ניסיונו הרב עברו תחת ידו אלפי בריתות בהצלחה רבה לשמחת ולשביעות כולם.

עלות הזמנה לברית היא 1500 ש"ח

לבדיקה אם התאריך פנוי להזמנת הרב לברית יש להתקשר למזכירו האישי של הרב, הרב שילה: 058-4777734

קטגוריות מוצרים בחנות: