מתחברים בשמחה לנשמה.
פדיון נפש

פדיון נפש

תיקון פדיון נפש

להרחיק מפריעים רוחניים ולשנות גזר דין של אדם לטובה

בספר “פרי עץ חיים”

כתב בעניין חשיבותו של הפדיון ע”י ק”ס פרוטות, וז”ל: ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא, ובפרט לחולים שיתרפאו במהרה. וכבר היו מנסים ובודקים אותו יותר מאלף פעמים, והיה מועיל בעז”ה תיכף באותה שעה, והיתה ניכרת תועלתו ותרופתו לכל אדם, והיו אומרים מה רבו מעשיך ה’, עתה ידעו כי יש אלהים בישראל, ולא יעזוב חסדו ואמתו מעם עמו ישראל

מידע על פדיון נפש הנעשה במוסדות בית-אל:

עשיית הפדיון צריכה להיות בתשובה וחרטה, וכן רק בזמנים מסויימים המסוגלים, וכן ע”י מטבעות מכסף טהור המיועדות לכך, ובעיקר ע”י צירופים של שמות הקודש. לכן עשיית הפדיון נעשית בדר”כ ע”י מי שקיבל הדרכה והוא בעצמו גברא רבא וראוי לכך. ובגלל שענין זה יש בו סכנה שהאדם העושה זאת יכול להינזק חלילה כמובא ב’שמן ששון’ ועוד, לכן ראוי שהפדיון יעשה ע”י אדם שיש לו זכויות של זיכוי הרבים והחזקת לומדי תורה שע”י זה תורה מגנא ומצלא.

פדיון נפש עושים בדרך כלל במצבים שרוצים לראות ישועה כמו לדוגמא: מחלה קשה ל”ע, רווקים המחפשים זיווג, אנשים במצוקה כלכלית, זוגות חשוכי ילדים הרוצים להפקד בזרע של קיימא ועוד.

יש מושג האומר “טוב להקדים תרופה למכה” והוא תקף גם לעניין זה, זאת אומרת, כדאי ומומלץ לערוך פדיון נפש גם כאשר טוב לנו והחיים מאירים לנו פנים, כולם בריאים ב”ה ואין טרדות פרנסה.

כך שהשפע שבורא עולם נתן לנו ימשיך הלאה בעזרתו יתברך וכמו שאמרו רבותינו שפדיון נפש ממתיק ומבטל כל הדינים אפילו כאשר אין לו צרה ח”ו.

פדיון נפש עושים אך ורק אצל רבנים אמיתים שעוסקים בתורה יומם ולילה, הם מונחים בש”ס ובפוסקים, יודעי הלכה וסדר היום שלהם מלא בתורה.
אנשים אלה יודעים כיצד לעשות את הפדיון בצורה הנכונה ובקדושה ויש להיזהר מאד מאנשים לא ישרים שלא רק שהפדיון שלהם לא עובד אלא הוא יכול להביא לנזק חלילה וחס.

פדיון נפש רגיל – 186 ₪, פדיון נפש מיוחד המסוגל ביותר 186 ₪ + סך כמנין הגימטריה של שמו של האדם,  (בנוסף אפשר לתרום כל סכום למיתוק הדין ולבקש שהרב יזכיר את השם לברכה).

אחד התיקונים הגדולים המסוגלים להביא תועלת רבה, להמתקת הדינים, לביטול גזרות רעות, להועיל לרפואה, בריאות, הצלחה ולכל הישועות זה פדיון נפש.

בספרי המקובלים מובא שפדיון נפש שנעשה עפ”י הקבלה, מסוגל לפדות מכל צרה, חסימות ומחלות קשות לא עלינו.

פדיון הנפש ממתיק ומוריד דינים קשים השרויים על האדם, אנשים שחווים בעיות שונות אם זה קשיי פרנסה, עקרות, זיווק, שלום בית, מחלה וכו’ כי פדיון נפש הוא כפשוטו – לפדות את הנפש זאת אומרת: אם חלילה נגזרה על האדם גזרה מסוימת, האדם פודה את נפשו כמו בכפרות על הכסף שילך לצדקה והוא יכנס לחיים טובים ולשלום.
המעות הינם דינים על האדם וכאשר הוא לוקח את המעות ונותן אותם לצדקה, אז הוא מביא להשלכת הדינים מעליו.

כאשר אדם עושה פדיון נפש, הוא אינו חייב להיות נוכח, הפדיון חל עליו גם אם הוא אינו נמצא בזמן שעושים את הפדיון.

את פדיון הנפש עורכים בדרך כלל בעת רצון של חצות הלילה או עת רצון בזמן של לפנות בוקר. ויש רבנים שעורכים את הפדיון בקברי צדיקים ובעוד זמנים של עת רצון ידועים.
כמובן שאם הבקשה לפדיון נפש היא דחופה, עורכים אותה באופן מידי.

הזמינו כעת את התיקון לפדיון נפש מרבני מוסדות בית אל ותראו ישועות:

לבירורים ופרטים נוספים
מלאו את פרטיכם בטופס ונחזור אליכם

קטגוריות מוצרים בחנות: