מתחברים בשמחה לנשמה.

תקופה מגבשת

תקופה מגבשת

"אוהו! איזו תקופה זו הייתה! איזו תקופה מדהימה!"

ר' מנשה צוחק בעונג כשהוא מעלה בזכרונו אפיזודות יוצאות-דופן, מהן בעלות עזות וגבורה, שחווה עם רבי ניסים ידידו בימים הקסומים ההם.

תפתח שיחה עם ר' מנשה לוי על תקופת בת ים, כאילו הפעלת מתג חבוי המאיר את פניו ולבו. זו הייתה התקופה העשירה בחייו ובחיי רבי ניסים, אברך צעיר לאחר חתונתו. רבי ניסים היה חברותא שלו וידיד קרוב באותן שנים. זו הייתה תקופה מגבשת שהותירה חותם עמוק בנפשו. חלק גדול מקבלותיו הרוחניות של רבי ניסים, בפרט בחלק הרבצת תורה והנהגת הציבור, נוצקו ולבשו צלם ודמות בימים ההם.

רבי ניסים היה אז אברך צעיר בן 25. התקופה הזו שכללה את קומתו בכמה אנפין. בעמל התורה, בהתקדשות עצמית נשגבה, שהתחדדה ונתעטרה בכמה עיטרין דווקא על רקע הפריצות ששררה באותם ימים בבת ים.

תקופת בת ים גם הייתה, בין היתר, השער הראשון שעיצב בקרבו את הייעוד הנשגב, שעתיד להפוך למגדלור בשמי חייו:

קירוב רחוקים.

 'התר הוראה' לרבנות ולדיינות

לכולל בבת ים הגיע רבי ניסים מכולל 'רבינו יוסף חיים' בשכונת 'התקווה' התל-אביבית, בו למד מיד לאחר נישואיו. הוריו עדיין גרו בשכונה התל אביבית הוותיקה. מאוחר יותר עברו בעקבות בנם לבני ברק. רבי ניסים שכבר גר בתקופה ההיא בדירתו הראשונה בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, הגיע לכולל בבת ים בעקבות הזמנת הגאון רבי אליהו בקשי דורון, שכיהן אז כרב שכונה 'רמת הנשיא' ו'רמת ים' בבת ים, שנתיים מאוחר יותר יתמנה הרב בקשי דורון לרב הספרדי הראשי של העיר.

לכולל בראשות הגר"א בקשי דורון, שהתקיים בבית הכנסת 'מרום ישראל', היו שתי מגמות שלובות: ראשית, היה זה כולל בנוי לתפארה שהכשיר את טובי האברכים בארץ לרבנות ודיינות. הלימודים שם היו רבים ומגוונים. תקופה ממושכת לימדו דיינות בעומק ובהירות; מאוחר יותר למדו שם 'יורה דעה' ו'אבן העזר', תוך התמקדות בהלכות שחיטה לכל פרטיה, הלכה ולמעשה.

אברכי הכולל, רבי ניסים פרץ ביניהם, גם קיבלו תעודות 'התר הוראה'. את 'התר ההוראה' העניקה לאברכים דמות עתירת השראה וחזון, ששימשה גם היא לצידו של הרב בקשי דורון בראשות הכולל, רבה האשכנזי של בת ים, הגאון רבי פסח קוקיס. רבי פסח היה בימים ההם זקן רבני ארץ ישראל, והוא שימש רבה האשכנזי של בת ים משך ארבעים שנה, עוד משנת תרצ"ד.

חנות