מתחברים בשמחה לנשמה.

תוכיחו שהאמת קיימת בדת היהודית

יש אלפי דתות- שאלה: למה להתחיל לחפש את האמת דווקא בדת היהודית ובתנך הרי יש אלפי דתות ואלפי תורות?

תשובה: יש כמה סיבות טובות להתחיל לחפש את האמת דווקא בדת היהודית ודווקא בתנך.
סיבה ראשונה היא שהרי אלוקים ברא אותך יהודי- בן לעם ישראל, לכן הגיוני ונכון להתחיל לחפש את האמת בדת שאליה נולדת בדת היהודית, למה לחפש רחוק אם יתכן שהאמת נמצאת כאן לידך, כשנאבד לך חפץ אתה קודם מתחיל לחפש בסביבתך הקרובה ולאחר מכן אם לא מצאת אתה מרחיב את אזורי החיפוש.
נולדת יהודי ויש מישהו שם למעלה שדאג לכך שתיוולד יהודי אז לכן כדאי ומומלץ לבדוק את האמת קודם כל בדת היהודית.

סיבה שנייה למה לחפש דווקא בדת היהודית היא מפני שהנצרות והאיסלם מודות שתורת ישראל היא התורה המקורית והראשונית שניתנה על ידי בורא עולם, אלא שלטענת כל אחת מהדתות האלה הגיעו לאחר מכן כביכול "עדכונים" מאת הבורא…

על אותם "עדכונים" יש מחלוקת מה הם העידונים והאם הם באמת מאלוקים, אבל על הבסיס שהיא תורת ישראל יש הסכמה כללית שהיא מאת הבורא, לכן הגיוני ומומלץ לבדוק את האמת בדת היהודית דווקא כי בה גם בעלי הדתות האחרות מאמינים בה ורק הם מנסים לטעון שהגיעו עדכונים, אבל על עצם אמיתות התורה היהודית הם מסכימים.

סיבה שלישית לחפש את האמת דווקא בדת היהודית היא מפני שאמנם יש אלפי דתות אבל רק הדת היהודית היא היחידה שטוענת שניתן להוכיח ולדעת בוודאות עם הוכחות שהיא האמיתית והיא מאת הבורא, לעומת זאת שאר הדתות בנויות על אמונה בלבד, דהיינו אין שאר מנסות להוכיח את אמיתותן כי אצלהן הוכחות "שכליות" לדת הן "מוקצה" וצריך להאמין בדת מבלי להוכיח אותה.

לעומת זאת הדת היהודית טוענת שבנוסף לאמונה בדת יש להוכיח באופן שכלי שהיא הנכונה שהרי אם הדת תהיה מבוססת רק על רגשות אז כל מומחה שיודע לרגש את הקהל יכול "למכור" סיפורים ולהמציא להם דת ולכן הדת היהודית מספקת גם הוכחות לאמינותה ונכונותה וגם מטעני רגש ואמונה.

לכן ישנו יתרון גדול בבחינה של דת על פי הגיון שכלי כי רק שכל ולוגיקה הם כלים אובייקטיביים לבחינה של משהו אם הוא אמיתי או לא.
כשחברך טוען בלהט שהוא מרגיש ששיר מסויים הוא הכי יפה או כשידידך טוען בעוצמה רבה שהוא מרגיש שנעים וטעים לשתות קולה ביום סגריר, אי אפשר להוכיח הפוך ממנו כי טענותיו בנויות על רגש שהוא דבר סובייקטיבי אישי, לעומת זאת טענות שבנויות על שכל ולוגיקה ניתן להוכיח וניתן גם להפריך , כי שכל ולוגיקה הם כלים אובייקטיביים לבחינת האמת.
לכן כשאנו באים לבחון היכן להתחיל לבדוק את האמת אז נתחיל היכן שנראה יתרון להצעה אחת לעומת ההצעות האחרות, וכיוון שלדת שיהודית יש יתרון שהיא טוענת שהיא הדת היחידה מכל הדתות שניתן להוכיח אותה באופן שכלי (לעומת שאר הדתות שסולדות מעצם הרעיון וטוענות כי רק רגשי אמונה מוצרים ולגיטימיים כשעוסקים בענייני הדת שלהן) אז הגיוני שנתחיל לבדוק את הדת היהודית לפני כל שאר הדתות.

סיבה רביעית לכדאיות חיפוש האמת דווקא בדת היהודית היא מפני שכל הדתות בעולם מתחילות מאדם יחיד שבא וסיפר שקיבל מסר מאלוקים, כשאתה שואל מי ראה אותך? מי ראה שקיבלת מסר מאלוקים? הוא עונה לך תאמין לי שקיבלתי, כך בנויות כל הדתות, הנצרות והאיסלם וכל שאר הדתות.

ביהדות לעומת תורת ישראל התחילה מהתגלות של בורא עולם להמונים לכל עם ישראל כשיצאו ממצרים, והם מספרים שהם ראו את אלוקים וקיבלו יחד מסר ממנו, אם נצליח להוכיח שהיתה התגלות כזו לעם שלם ודאי שיש עדיפות לדת היהודית לעומת שאר הדתות שבנויות על אמונה באדם אחד שמספר שאלוקים התגלה אליו, כי סיפור על אדם שכביכול ראה או קיבל מסר מאלוקים קל להמציא ולדמיין, לעומת זאת עם שלם שיראה אלוקים ויקבל ממנו מסר אי אפשר להמציא.

ולכן כדאי קודם לבדוק את אמיתות הדת היהודית שטוענת להתגלות אלוקית להמוני עם ישראל.

משל על ההבדל בין שאר הדתות לבין הדת היהודית

תאר לך שאתה עורך דין שמינו אותך לאפוטרופוס ממונה על ירושה של הון עתק של מיליארדר שנפטר , אתה מפרסם מודעה שכל מי שטוען לירושה שיפנה אליך.

והנה אתה מקבל מבול של טלפונים של עשרות אנשים הטוענים שעשיר המנוח התחייב להם שהם היורשים היחידים , לכל אחד מהפונים אליך יש סיפור אחר כיצד ואיך הודיע להם זאת העשיר המנוח.

המשותף לכל הטוענים לירושה שכולם טוענים שהעשיר הבטיח להם בלי כל עדים אחרים לידם, עכשיו אתה בבעיה איך תידע מי מהם משקר? איך תידע מי מהם דובר אמת? איך תידע את מי מהם לשמוע קודם?

והנה ניגש אליך אדם ופותר לך את השאלה את מי להתחיל לבדוק קודם, אדם זה מחזיק בידו כתב שהוא טוען שהוא מהעשיר המנוח ושם כתוב שמי שיחזיק כתב זה הוא היורש היחיד, בנוסף לכך אותו אדם גם מביא עדים שמעידים כיצד העשיר נתן לך את כתב הירושה ולא רק זה אלא בכתב הירושה נכתב שהעשיר מתחייב שלא יהיה עוד ככתב ירושה ולא יהיה עוד מעמד שבו הוא יתן לעיני עדים רבים כתב ירושה נוסף.

כמובן שקודם תחקור את אמיתות טענות האיש האחרון שמביא איתו כתב ועדים שמעידים שניתן לעיניהם כתב הירושה לאדם שלפנינו, אז ודאי שתתחיל לחקור קודם את דבריו כי יש בטענתו יתרון נוסף שאין בטענות האחרים ובנוסף ניתן להוכיח או להפריך את דבריו, מה שאין כן בטענות האחרים לא ניתן להוכיח או להפריך כי הם טוענים שאין להם עדים לכך שהעשיר הודיע להם שהם היורשים.

כך גם כל הדתות טוענות שאין להם הוכחות להתגלות אלוקית למייסד הדת שלהם, אלא אנחנו צריכים להאמין למייסד הדת הטוען שאלוקים התגלה אליו. מה שאין כן בדת היהודית הטוענת שאלוקים התגלה לעיני עם שלם ובמעמד זה ניתנה התורה לעם שלם.

חנות