מתחברים בשמחה לנשמה.

שק עיזים

שק עיזים

שק עיזים

וכך כתב ה"חסד לאברהם" בסוד לבישת השק:

"דע כי הלובש שק ומתפלל לפניו יתברך ושואל ממנו שאלתו קורעין לו גזר דינו ומבטלין כל גזר דין שבעולם בכח סגולת לבישת השק ואין תפלתו חוזרת ריקם.

 
וכדי לאמת זה דע כי שק עולה ארבע מאות וזהו סוד ארבע מאות כתות הטומאה שנבראו בעולם. ולזה ויירא יעקב מאד וגומר (בראשית ל"ב ח') ולא נעלם מיעקב לבישת השק שהוא חוץ מגופו לשק"ו של עשו שהוא עורו, וזה סוד השקיפה ר"ל הש"ק יפ"ה וזמש"ל".
 
ובספר תיקוני השובבים של מוסדות בית א-ל, יש עוד אריכות בענין.
 
וכן ראוי ללובשו בתיקוני חצות, בתיקוני השובבים ועוד

השנה, ניתן להשיג ברוחב גדול מבעבר, עם סקוטש איכותי לחגירה טובה

מחיר רגיל 250 ש"ח.


כעת במחיר מיוחד למען עם ישראל 200 ש"ח בלבד!!

לתשלום והזמנה ישירה 

לתשלום והזמנה ישירה 

או השאירו את פרטיכם כאן
ונציגי המוסדות יחזרו אליכם:

שתפו:

חנות