מתחברים בשמחה לנשמה.

שאלה של ילד רך – שביל בעבודה

שאלה של ילד רךשביל בעבודה

סיפור דומה ארע בתקופת שהותו בארצות הברית בתקופת מחלתו המרה. רבי ניסים התאכסן באכסניה של עורך הדין החרדי ר' יחזקאל פנט. הקהילה המקומית ניצלה את ההזדמנות, וארגנה שיעורים ב'קבלה'. באחת הפעמים, כשמארחו הסיע את רבי ניסים לשיעור 'קבלה', החליט לנצל את רגעי הקירבה של הנסיעה, ולשתף את רבי ניסים בשאלה שהעלה בנו הרך בן השמונה, תלמיד בתלמוד תורה מקומי. הילד שאל, מי נחשב אדם גדול יותר – אברהם אבינו, או משה רבינו?

זו לא הייתה שאלה דקה וחריפה. אבל היא הייתה ללא ספק יסודית, בסיסית, ומשום כבודם הרם של איתני העולם גם נזקקה ליישוב-הדעת. רבי ניסים העמיק בשאלה, ומצא בה כר נרחב לעיון ודיון, ואכן כשהגיע לאולם השיעורים, פתח בהצגת השאלה הזו באוזני אלפי השומעים שהתקבצו מרחבי ניו יורק היהודית, ניתח אותה לנתחיה, ביסודות ההנהגה וההשרשה של רעיא מהימנא ושל אברהם רחימא, יסוד האמונה.

לא היה בעיניו צל חשיבות מי העלה את השאלה, ומה מידת עמקותה. ברגע שהשאלה הפכה שביל לבירור יסוד בעבודת אלוקים – הפכה לשאלת חיים, ורבי ניסים העניק לה את כל מאור פניו ותעצומותיו.

חנות