מתחברים בשמחה לנשמה.

 רבי ניסים 'עובר דירה' ל"תקע בשופר גדול"   

 רבי ניסים 'עובר דירה' ל"תקע בשופר גדול

רבי ניסים ניצב בשערי היכלו, מקבל בכבוד גדול איש ציבור מפורסם שעלה לביתו. הוא קידם אותו במאור פנים; כיבד אותו בשתיה ומגדנות, ואחר הוסיף בצער:

"יידע כבודו, גם הכנתי לכבודו ווארט נפלא על פרשת השבוע. אלא מה? נכנסתי להתפלל מנחה גדולה. התרכזתי בתפילה. ונשכח העניין מלבי".

ניתן להניח שאיש-הציבור לא התאבל על הוואט שנשתכח, אבל הסיפור מחדד נקודה מופלאה בעולמו של רבי ניסים.

דבר בעולמו הרוחני – לא נעשה באקראי, דרך-העברה. כל דבר-מצווה, גם מצוות הנדושות בעקב, ניצבו מולו כייעוד נשגב, הדורש הכנות, כוונות, טבילות, ואת כל גחלי הלהט והתבערה שבנפשו. כששקע במעמד רוחני, תפילה, לימוד, מקווה – 'עבר דירה' לשם… כל יישותו והווייתו התנתקו מכל תחושת אחרת. אין רבי ניסים עושה שתי שליחויות. כשהלב הוביל אותו ל"תקע בשופר גדול חרותנו" – עטפה המיית התפילה הזו את כל רבדי אישיותו. לא נותרה עוד בעולם פיסת 'רבי ניסים' אחת שאיננה "תקע בשופר גדול".

ברגעי הריכוז המוחלט של תפילה – לא היה מקום שרבי ניסים יזכור ווארט שעלה בדעתו לפני שעת התפילה!

חנות