מתחברים בשמחה לנשמה.

פרשת שבוע

סרטון

נקודה לחיים- פרשת עקב

סרטון קצר ומדהים!!! מאת הרב שלום פרץ שליט"א חשוב לחיים!!!
סרטון

נקודה לחיים- מדהים!!!

האוצר הגדול ביותר... מפי הרב שלום פרץ שליט"א
סרטון

פרשת פקודי

הרב ניסים פרץ - פרשת פקודי תשע"א - לשם יחוד
סרטון

פרשת כי תשא

הרב ניסים פרץ - פרשת כי תשא תשע"א - אמונה חושית
סרטון

פרשת תצוה

הרב ניסים פרץ - פרשת תצוה תשע"א - מעלת משה רבנו
סרטון

פרשת תרומה

הרב ניסים פרץ - פרשת תרומה תשע"א - תורה מ'
סרטון

פרשת משפטים

הרב ניסים פרץ - פרשת משפטים תשע"א - ויחזו את האלוקים
סרטון

פרשת יתרו

הרב ניסים פרץ - פרשת יתרו תשע"א - נעשה ונשמע
סרטון

פרשת בשלח

הרב ניסים פרץ - פרשת בשלח תשע"א והילולת הרש"ש
סרטון

פרשת בא

הרב ניסים פרץ - פרשת בא תש"ע - אותותי אותיותי
סרטון

פרשת וארא

הרב נסים פרץ - פרשת וארא תשע"ב - תיקון משכ"ז
סרטון

פרשת ויחי

הרב ניסים פרץ - פרשת ויחי תשע"א - כי טוב הוא
סרטון

פרשת מקץ

הרב ניסים פרץ - פרשת מקץ תשע"ב - ומנותר קנקנים
סרטון

פרשת וישב

הרב נסים פרץ זצוק"ל - פרשת וישב - ביקש לישב בשלווה
סרטון

פרשת וישלח

הרב ניסים פרץ - פרשת וישלח תשע"ב - פך קטן
סרטון

פרשת בלק

הרב ניסים פרץ פרשת בלק תשס"ח מה טובו אוהליך
סרטון

פרשת האזינו

הרב ניסים פרץ פרשת האזינו ותשמע הארץ
סרטון

פרשת ויצא

הרב ניסים פרץ פרשת ויצא תשע"ב כי בא השמש
סרטון

פרשת כי תצא

הרב ניסים פרץ פרשת כי תצא מעקה לגגך
סרטון

פרשת וירא גדולה הכנסת אורחים

הרב ניסים פרץ פרשת וירא תשע"א גדולה הכנסת אורחים
סרטון

פרשת אמור להזהיר גדולים על הקטנים

הרב ניסים פרץ פרשת אמור תשס"ח להזהיר גדולים על הקטנים
סרטון

פרשת ויקרא

פרשת ויקרא מהרב המקובל רבי ניסים פרץ זצוק ל
סרטון

פרשת ויגש – שמע ישראל

הרב ניסים פרץ - פרשת ויגש תשע"ב - שמע ישראל
סרטון

פרשת שמות – תיקון היסוד

הרב ניסים פרץ - פרשת שמות תשע"ב - תיקון היסוד
סרטון

פרשת במדבר – כל יהודי חשוב

הרב ניסים פרץ - פרשת במדבר תשע"א - כל יהודי חשוב
סרטון

פרשת לך לך – הביטו אל אברהם

הרב ניסים פרץ - פרשת לך לך תשע"א - הביטו אל אברהם
סרטון

פרשת וירא – גדולה הכנסת אורחים

הרב ניסים פרץ - פרשת וירא תשע"א - גדולה הכנסת אורחים
סרטון

פרשת בלק מה טובו אוהליך

הרב ניסים פרץ - פרשת בלק תשס"ח - מה טובו אוהליך
סרטון

פרשת כי תצא – מעקה לגגך

הרב ניסים פרץ - פרשת כי תצא - מעקה לגגך
סרטון

פרשת וזאת הברכה הכנה לסוכות

הרב ניסים פרץ - פרשת וזאת הברכה - הכנה לסוכות
סרטון

פרשת האזינו ותשמע הארץ

הרב ניסים פרץ - פרשת האזינו - ותשמע הארץ
סרטון

פרשת אמור להזהיר גדולים על הקטנים

הרב ניסים פרץ - פרשת אמור תשס"ח - להזהיר גדולים על הקטנים
סרטון

פרשת ויצא כי בא השמש

הרב ניסים פרץ - פרשת ויצא תשע"ב - כי בא השמש
סרטון

פרשת ויקרא

פרשת ויקרא - מהרב המקובל רבי ניסים פרץ זצוק"ל
סרטון

פרשת שמיני שבת פרה

הרב ניסים פרץ - פרשת שמיני תשע"א - שבת פרה
סרטון

פרשת בשלח והילולת הרש"ש

הרב ניסים פרץ - פרשת בשלח תשע"א והילולת הרש"ש
סרטון

הרב ניסים פרץ – פרשת מסעי

סוד שם בן מ"ב

סרטונים נוספים