מתחברים בשמחה לנשמה.

פדיון נפש לשמירה

פדיון נפש לשמירה

הזמן הכי נכון לעשות פדיון נפש ולשמירה והגנה בתקופה קשה זו

בספר "פרי עץ חיים" כתב בענין חשיבותו של הפדיון ע"י ק"ס פרוטות, וז"ל: ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא, ובפרט לחולים שיתרפאו במהרה. וכבר היו מנסים ובודקים אותו יותר מאלף פעמים, והיה מועיל בעז"ה תיכף באותה שעה, והיתה ניכרת תועלתו ותרופתו לכל אדם, והיו אומרים מה רבו מעשיך ה', עתה ידעו כי יש אלוקים בישראל, ולא יעזוב חסדו ואמתו מעם עמו ישראל, עכ"ל.

כיצד יתכן שנתינת כסף ואמירת תפילות הפדיון יכולים לשנות גזרות ?

האם צריך להיות נוכח בשעת הפדיון? 

לתשובות ושאלות נוספות, הכנסו בכפתור—

חנות