מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים ביקור במכון קסת הסופר

ביקור במכון קסת הסופר

המקובל הרה"ג שלום פרץ ראש ישיבת בית אל - בני ברק מבקר במכון קסת הסופר

סרטונים נוספים