מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים פרשת ויצא

פרשת ויצא

הרב ניסים פרץ פרשת ויצא תשע"ב כי בא השמש

סרטונים נוספים