מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים שיעורי קבלה מטבע ברכה שיעור מספר 5

שיעורי קבלה מטבע ברכה שיעור מספר 5

שיעורי קבלה מטבע ברכה שיעור מספר 5
ישיבת המקובלים בית א'ל ב"ב -
במסגרת כולל חצות ביהמ"ד פרדס נסים
מגיד שיעור:
הרה"ג המקובל רבי מאיר מועלם שליט"א
תלמיד מובהק של מורינו הגה"צ רבי נסים פרץ זיע"א
השיעורים נמסרו בשנת תשע"ח/ט

סרטונים נוספים