מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים נקודה לחיים- מדהים!!!

נקודה לחיים- מדהים!!!

נקודה לחיים פרשת ואתחנן

האוצר הגדול ביותר....

מאת הרב שלום יהודה פרץ שליט"א, ע"פ ספר פרדס נסים

שבת שלום ומבורך

סרטונים נוספים