מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים זוהר יומי

זוהר יומי

הרצאות נשיא המוסדות הרה"ג הרב שלום פרץ שליט"א

סרטונים נוספים