מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים התורה הוכחה למציאות ה' – חובות הלבבות, שער הבחינה

התורה הוכחה למציאות ה' – חובות הלבבות, שער הבחינה

שיעור 29 - התורה הוכחה למציאות ה' - חובות הלבבות, שער הבחינה, הגאון רבי שלום יהודה פרץ שליט"א

שיעור קבוע בספר חובות הלבבות, נמסר בבהירות והמחשה, על ידי מורנו הגאון רבי שלום יהודה פרץ שליט"א ראש ישיבת המקובלים וראש מוסדות בית אל בני ברק
השיעור מועבר כל יום שני בבית הכנסת בבנין המוסדות רחוב מנחם 22 בני ברק
בחורף בשעה 18:30 בקיץ 20:30
משך השיעור כשעה

סרטונים נוספים