מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים האם אפשר לשלוט על הזיקנה?

האם אפשר לשלוט על הזיקנה?

שיעור קבוע בספר חובות הלבבות, נמסר בבהירות והמחשה, על ידי מורנו הגאון רבי שלום יהודה פרץ שליט"א ראש ישיבת המקובלים וראש מוסדות בית אל בני ברק
השיעור מועבר כל יום שני בבית הכנסת בבנין המוסדות רחוב מנחם 22 בני ברק
בחורף בשעה 18:30 בקיץ 20:30
משך השיעור כשעה

סרטונים נוספים