מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים איסור התספורת בעומר

איסור התספורת בעומר

הרב ניסים פרץ איסור התספורת בעומר

סרטונים נוספים