מתחברים בשמחה לנשמה.
סרטונים איך התורה עברה ממשה רבנו?

איך התורה עברה ממשה רבנו?

שיעור קבוע בספר חובות הלבבות, נמסר בבהירות והמחשה, על ידי מורנו הגאון רבי שלום יהודה פרץ שליט"א ראש ישיבת המקובלים וראש מוסדות בית אל בני ברק
השיעור מועבר כל יום שני בבית הכנסת בבנין המוסדות רחוב מנחם 22 בני ברק
בחורף בשעה 18:30 בקיץ 20:30
משך השיעור כשעה

סרטונים נוספים