מתחברים בשמחה לנשמה.

סיום הש"ס

אני רוצה להצטרף לסיום הש"ס !

לקראת יומא דהילולא רבא של מורינו ורבינו

אנו נערכים לעשות בשנה הבאה סיום הש"ס

ולהכריז על מיזם מיוחד לימוד שנתי על מנת לסיים, בצווותא חדא !


מילוי פרטים כאן

https://lp.vp4.me/k46g

 

כל היכול לקחת על עצמו חלק 

וביחד נחבור לחבורה גדולה ירשום שם וטלפון בשורה המתאימה לו.

וכל היכול לעודד ולדאוג לעוד אנשים שיצטרפו – גדול המעשה יותר מן העושה

ממשיכים. בזכותו. לכבודו.
מילוי פרטים כאן

חנות