מתחברים בשמחה לנשמה.

סיום הש"ס

סיום הש"ס לע"נ מורנו ורבנו זצוק"ל

לקראת יומא דהילולא רבא של מורינו ורבינו

אנו נערכים ללימוד הש"ס כולו עד כ"ח שבט תשפ"א

המיזם שהחל לפני כשנה – ב"ה לקראת סיום
בצווותא חדא מסיימים את הש"ס לזכות מורינו ורבינו

וכל היכול לעודד ולדאוג לעוד אנשים שיצטרפו – זכותו גדולה!

מי שמעוניין להצטרף ימלא את פרטיו כאן:

ממשיכים. בזכותו. לכבודו.

חנות