מתחברים בשמחה לנשמה.

נישואים אזרחיים

שאלה: מדוע נישואים אזרחיים מזיקים לעם היהודי?

 

תשובה: כל נושא הנישואין שלא על פי היהדות, מזיק למתחתנים בפרט ולעם היהודי בכלל. הנישואין הללו לא רק שמזיקים רוחנית לעוברים על ההלכה, אלא גם מזיקים לעם היהודי כיון שהם מובילים להתפוררותו.
ואם תשאל למה, אקדים לך הקדמה חשובה:

האם חשבת פעם על התופעה המוזרה והנפלאה כאחד ששמה "עם ישראל"? – העם היהודי הוא יחודי מבחינות רבות אך החידה המוזרה והמפליאה היא כיצד העם היהודי אשר חי 2000 שנה בגלות מנותק מאדמתו, שמר בכל זאת ולמרות הכל על זהותו ויחודו?

אין עוד עם בעולם אשר חי בגלות במשך 2000 שנה ולא נטמע והתבולל בתוך הארצות בהן התיישב. כל עם אחר שגלה ממקומו, נעלם בתוך העם לתוכו גלה.

האם שמעת על עם המפוזר על פני כל הגלובוס? בכל מדינה כמעט תוכל למצוא יהודים: בסין, יפאן, אלסקה, מצרים, לוב, עיראק, סוריה, צרפת אוסטריה, בלגיה… בכל היבשות כמעט: באירופה, אמריקה, אסיה… במשך 2000 שנה לא נטמענו ולא אבדנו בתוך נחילי הגויים. למרות הכל, העם היהודי הצליח לשמור על זהותו ולהישאר כעם. האם יש לך הסבר לזה? האם חשבת פעם מה הסיבה לתופעה מופלאה זו?

(ואם כבר הזכרתי עניין זה, אוסיף לך פרט מעניין וחשוב: בעולם חיים כיום כ – 6 מליארד איש, ומתוכם כ- 12 מליון יהודים. כלומר: על כל 5000 גויים ישנו יהודי אחד. הסכנה המוחשית והגדולה לעם ישראל היא סכנת ההתבוללות, נתוני הסטטיסטיקה מאוד לא מעודדים, לכן, כל מי שטובת עם ישראל לנגד עיניו, ישתדל בהכרח ויעשה הכל על מנת לשמור על אחדות העם, ואין לך דבר השומר על אחדות העם כמו נישואין בין יהודי ליהודיה על פי מסורת ישראל).

שאלה: כושר ההישרדות של העם היהודי זו באמת תופעה מעניינת, אבל ישנם עוד עמים עתיקים כמו היהודים, לדוגמא: הסינים, המצרים.

תשובה: חשוב לרגע, האם העם הסיני גלה מארצו אי פעם? האם העם הסיני סבל מרדיפות, גזרות, פוגרומים, המרת הדת? האם הוא עבר שואה כפי שהעם היהודי עבר?

האם העם הסיני היה מפוזר בכל ארצות העולם ביותר מ – 100 מדינות, במשך 2000 שנה, והצליח לשמור על זהותו מבלי להיטמע ולהיעלם בתוכם?

ושוב השאלה העולה מאליה: כיצד העם היהודי הצליח לשמור על זהותו במשך 2000 שנה, ללא אדמה, ללא ממשלה וכל זאת למרות הרדיפות ונסינויות הגויים להעבירם על דתם? הדבר הדהים אפילו היסטוריונים לא יהודים, ואצטט לך כמה מהם[1]:

הסופר והוגה הדעות לב טולסטוי: "מה זה יהודי? שאלה זו כלל אינה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. הבה נראה איזה מין יצור מיוחד הוא זה, שכל שליטי עולם וכל העמים העליבוהו ודיכאוהו וגירשוו ורמסוהו, רדפוהו, שרפו, והטביעוהו, והוא, על אפם וחמתם, ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי? – שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם, שמדכאיו ורודפיו הציעו לו רק להתכחש לדתו ולנטוש את אמונת אבותיו. יהודי – הינו סמל הנצח, הוא זה שלא יכלו להשמידו, לא טבח ולא עינויים. אש וחרב האינקוויזיציה לא הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר דבר ה', הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה אינו יכול להיעלם. יהודי הינו נצחי, [2]הוא התגשמות הנצח."

(1891 סופר והוגה דעות רוסי, מתוך מאמר שפורסם בג'ואיש וורלד- לונדון 1908).

הפילוסוף הנודע ז'אן פול סארטר: "אינני יכול לשפוט את העם היהודי על פי הכללים המקובלים של ההיסטוריה האנושית, העם היהודי הוא משהו מעבר לזמן. קיומו של העם היהודי אינו כמו הקיום של כל עם אחר. זוהי עובדה, הנחת יסוד".

הפילוסוף ניקולאי ברדייב: "היהודים – גורלם טבוע יותר מדי בחותם ה"מטאפיסי" מכדי שיהא ניתן להסברה במונחים מטריאליסטיים או היסטוריים פוזיטיביים… מנקודת מבט מטריאליסטית גורלם נראה נעדר הסבר לחלוטין. ואמנם לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי, צריכה הייתה אומה זו לעבור מזמן מן העולם. קיומה הוא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזרה קדומה"…

(הפילוסוף הרוסי ניקולאי ברדייב, "משמעותה של ההיסטוריה" עמו' 87-86).

הסופר האמריקני הרמן ווק: "עם זה התגבר על שורה מדהימה של צרות ופגעים שעל פי דרך הטבע אין לעמוד בהם. התקיימות ממושכת זו בניגוד להיגיון ההיסטורי היא הדבר המופלא ביותר והמצריך הסבר, אף כי גם אריכות הימים כשלעצמה מפליאה היא למדי".

("זה א-לי", עמוד 199).

הסוציולוג וההיסטוריון הצרפתי ג'ורג' פרידמן: "יש לעם היהודי היסטוריה שאינה כמו של כל העמים. כתבתי פעם שהיהודים הם 'תאונה של היסטוריה', משהו שאיננו תואם את הכללים המקובלים של ההיסטוריה".

הפרופסור ארנולד טוינבי, מגדולי ההיסטוריונים, סוקר בספרו את עלייתן ושקיעתן של 21 תרבויות קדומות, וכותב בעמוד 194: "שמירת הזהות הלאומית מצד אומה ללא עצמאות מדינית, ללא שפה מדוברת אחידה, אומה שאינה מרוכזת אלא מפוזרת על כל קצוות תבל ולמול רדיפות נוראות רצופות, זוהי תופעה כה לא רציונלית שלמולה ניצב כל היסטוריון פעור פה".

הסופר האמריקני מרק טווין: "העם היהודי קיים מעל הטבע ובניגוד לכל היגיון קיים. המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשאון הדר ויפעה. עד שהועם הזוהר והם שקעו, נבלו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים הלכו בעקבותיהם. עוררו רעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו, ועתה הם יושבים בצל או אבדו בכלל. היהודי ראה את כולם, הביס את כולם והוא היום מה שהיה מאז ומעולם. אינו מראה סימני שקיעה, לא תשישות של זקנה, אין האטה בכישוריו וערנותו לא קהתה. כולם בני תמותה בעולם מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. מהו סוד נצחיותו?"

שאלה: מה ההסבר שלך לעניין?

תשובה: קודם כל זו ההבטחה האלוקית שקבעה מראש שכמו שהשמש והירח לא יפסיקו להאיר לעולם, כך עם ישראל לא יעלם לעולם וישאר לנצח: "כה אמר ה', נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, ה' צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום ה' גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים" (ירמיהו לא,לד-לו).

ודברים נחרצים כתב הרמב"ם ב"אגרת תימן":

"וכמו שאי-אפשר שתתבטל מציאותו של הקב"ה כן אי-אפשר שנאבד ונתבטל מהעולם, שכן נאמר: "אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם"

(מלאכי ג,ו).

אם נבדוק נראה שיש בריח תיכון שבלעדיו העם היהודי לא היה שומר על עצמו ומצליח לשמור את זהותו.

לעם היהודי יש גם סוד ששמר ושומר את זהותו – הסוד הוא הציווי האלוקי על שמירת המשפחה היהודית, כל יהודי ויהודיה מצווים להתחתן רק עם בן זוג יהודי. אתה יכול לשלוח משפחות יהודיות להונלולו, זימבבואה ולכל מקום בעולם, אם הם ישמרו את יסוד המשפחה היהודית, הם יצליחו לשמור על זהותם היהודית, אבל כמובן שכדי להבין את חשיבות הציווי והמצווה, על היהודי לדעת את התורה ואת מטרתו בעולם.

לכן, אם תבדוק בכל מקום שיש התבוללות, תיווכח שלהתבוללות קדמה הזנחה של הערכים והמסורת היהודית.

במלחמת העולם השנייה היו 12 מליון יהודים, ומעניין שבעוד שאצל הלא יהודים הושלש מספר בני האדם החיים בעולם, רק אצל היהודים המספר נשאר ללא שינוי וגם כיום מונים היהודים בעולם 12 מליון איש, האם זה לא מוזר? מה פגע בנו כל כך? התשובה היא: ההתבוללות.

לעומת זאת, בכל מקום שתראה שמירת זהות יהודית, תראה שיש גם שמירת הערכים היהודיים הנצחיים, ולכן אמרתי לך שכל מי שמתחתן שלא על פי היהדות, פוגע בעם היהודי ומערער את המסגרת השומרת עלינו בתור עם מאוחד. דמיין לעצמך שקית מלאה מים והנה נוצר בה חור דרכו המים נוזלים, ככל שיווצרו יותר חורים, כך ידלדל הנוזל שבשקית. כך גם הנישואים לשאינם יהודים, גורמים לדילול העם היהודי. [3]

[1]הציטטות מובאות באדיבות ארגון "מנוף" – המרכז למידע יהודי.

[2]ראוי להקריא שורות אלה לכמה חברי כנסת שמאוד נבוכים בעניין זה ולא יודעים להגדיר לעצמם מיהו יהודי, בו בזמן שגוי יכול לענות על שאלה זו.

[3]וחכמינו ז"ל לימדונו שמצווה היא גם מלשון "צוותא"- יחד, דהיינו מה שעושה את עם ישראל הוא הצוותא – הביחד. אלה הן המצוות האלוקיות שנצטוינו, ובכל מקום שהמצוות נשמרו – נשמרו גם היהודים מפיזור והתבוללות ושמרו על האחדות בעם ישראל, וההיפך.

חנות