מתחברים בשמחה לנשמה.

"משהו קרה לחתן שלנו"

"משהו קרה לחתן שלנו"

ההתנהגות המפחידה הזו, חזרה על עצמה לילה לילה באותה שעה. כיוון שהייתי ילד ביישן, וההתנהגות נראתה לי מוזרה מדיי, התביישתי לשאול את אחותי הרבנית, מה קרה לרבי ניסים…

כעבור ימים אחדים, כשחזרתי הביתה, אמרתי לאבא בחרדה:

"אני חושש אבא, שקרה משהו לחתן שלנו…"

אבא נבהל, הסתגר אתי בחדר, וביקש לדעת במה מדובר. סיפרתי לו דברים כהווייתן שהוא יושב לילה לילה עם אפר על ראשו ובוכה כאילו חשך עולמו. בהלתו של אבא גברה. והוא ביקש לשמוע מה בדיוק אמר חתנו באותו בכי נורא.

כשחזרתי בערך על המילים המפחידות, צחק אבא, ואמר בהתפעלות:

"זהו 'תיקון חצות', ילד שלי. לא שמעת על 'תיקון חצות? יש לך גיס בעל מדרגה!".

חנות