מתחברים בשמחה לנשמה.

מעמד הר סיני ואמיתות התורה

מה הקשר בין מעמד הר סיני לאמיתות התורה? אני רואה שכתוב הרבה על מעמד הר סיני ועשרת הדיברות אבל מה זה קשור לאמיתות התורה?


תשובה: תאר לך מנהל מפעל ענק שיום אחד עושה אספת עובדים ובו הוא בוחר במספר מצומצם על עובדים מצטיינים שהם יהיו מאוגדים יחד, באותו מעמד מעניק מנהל המפעל לעובדים המצטיינים חוברת הדרכה ובה הדרכה לכל חייהם כיצד לנהוג בחייהם האישיים והציבוריים לתועלת הפרט והכלל בנוסף בחוברת זו הוא מתחייב להם שאם הם התנהגו כפי שהוא מבקש הם יזכו למשכורת גבוהה מהממוצע במפעל.

מעמד הר סיני הוא המעמד שבו עם שלם נכח בהתגלות אלוקית לעם ישראל, במעמד זה ניתנו עשרת הדיברות בכתב וכן שאר מצוות התורה בפרטיהן ודקדוקיהן ניתנו נלמדו ושוננו בעל פה.
יסוד הדת היהודית היא "המסורה"- מסורת לאומית היסטורית המבוססת על העובדה שכל אדם מעם ישראל שחי בתקופת מתן תורה התנסה באופן אישי בהתגלות האלוקים במעמד הר סיני לעיני כל האומה היהודית. ההעברה ההיסטורית הרצופה של התנסות זו למעלה מ-3,300 שנה עד ימינו, היא ההוכחה הגדולה ביותר שהאלוקים נתן תורה לעם ישראל, ועל-פי תורה זו מושתתים כל מעשינו, ובהדרכתה בונים אנו את חיינו.

והקשר של מעמד הר סיני לאמיתות התורה הוא שאם אכן מעמד הר סיני התקיים (כפי שניווכח בהמשך) אז זאת אומרת שעם ישראל קיבל תורה – הדרכה אישית מבורא עולם כיצד לנהוג בחייהם וכיצד לזכות לחיי נצח בזכות קיום התורה והמצוות כמו כן התורה כוללת הדרכה כיצד לתקן את העולם ולהביא את הגאולה השלימה ולגרום לכלל האנושות להגיע לתיקונה המלא.

אם נוכיח שהיה מעמד הר סיני שבו קיבלנו את התורה ובנוסף גם נוכיח שהתורה שקיבלנו לא השתנתה מאז ועד היום, אז אנחנו בעצם מוכיחים שהתורה שבידינו היא האמיתית מבורא עולם.
וזה הקשר בין מעמד הר סיני לאמיתות התורה- אם היה מעמד הר סיני (שבו ניתנה התורה) ואם התורה לא התשתנתה אז התורה היא אמיתית. ולא הומצאה ח"ו על ידי בני אדם אלא היא מבורא עולם.

מקורות: חודו של מחט עמוד 37- ישיבת אש התורה

חנות