מתחברים בשמחה לנשמה.

מה ההבדל בין הדת היהודית לשאר הדתות?

שאלה: איך אדע שדווקא הדת שלנו הדת היהודית היא הנכונה, יש הרבה דתות וכולם טוענות לכתר, כולם טוענות שהם מאת האלוקים?

תשובה: שאלה  נכונה ובאמת ישנו ספר עב כרס (כ- 1000 עמודים) בשם "לקסיקון דתות". הספר סוקר בזו אחר זו מאות דתות, ומתאר בקצרה את עיקרי אמונתן, את המצוות המרכזיות שלהן, וציוני דרך בהתפתחותן והתפשטותן בעולם. ואמנם ישנם הבדלים רבים ומגוונים בין הדתות השונות, אך ישנו דבר אחד שמשותף לכולן. כולן טוענות לבלעדיות על האמת, וגורסות שהדרך היחידה לעשות את רצונו של האלוהים ולהתחבר אליו היא על ידי אמונתן ומצוותיהן.

וכאן עומד האדם הישר, מחפש האמת, ומתמלא מבוכה. במי יבחר ? מי הדת הצודקת ?

הרי אם יתחיל כעת בבדיקה שיטתית של דת אחר דת , ינסה ללמוד ולברר את עיקרי אמונתן ומצוותיהן, לא יספיקו שבעים שנותיו עלי אדמות כדי להכיר אפילו את מחצית הדתות. הוא עלול לבלות את כל שנותיו בחיפושים , ולמות קודם שהגיע אל האמת. כיצד יתכן שאלוהים איפשר מצב כזה ? האם לא נתן ביד האדם מחפש האמת דרך כלשהי להגיע אליו בצורה בטוחה ואמיתית? משהו כאן לא מתקבל על הדעת.

אך למען האמת ישנה דרך כזו. היא פשוטה, מהירה, וההיגיון מחייב אותה.

הסוד הוא פשוט מאד : יש לבדוק קודם כל את המעטפה, ולא את התוכן!

למה הכוונה?

כל דת מורכבת ממעטפה ומתוכן.

התוכן הוא עיקרי האמונה של הדת, המצוות שלה, דרך החיים שהיא מחייבת. זהו דבר שניתן לבלות שנים על גבי שנים בלימודו ובירורו , ובדיקתו אצל כל הדתות בעולם היא פשוט אינה אפשרית.

אך לכל דת ישנה גם מעטפה, והיא האופן שבו נמסרה הדת, הדרך בה הופיעה אותה דת בעולם.

וכאן יש הבדל תהומי בין היהדות לבין שאר הדתות. שאר הדתות החלו מטענה של התגלות אלוהית ליחיד או ליחידים מייסדי הדת, שאליהן נוספו סיפורים על ניסים שנעשו בנוכחות מספר לא גדול של אנשים, ומכאן ואילך הדת התפשטה במשך השנים.

מוחמד, מייסד דת האיסלאם, למשל, סיפר שהלך למדבר, ושם, במערה, התגלה אליו המלאך גבריאל, וציווה עליו כל מיני דברים. אם זה מספיק משכנע אתכם, תאמינו לזה…

גם את מייסד הנצרות אף אחד לא ראה שהוא מקבל שליחות כל שהיא מאת בורא עולם, ניתן רק לשמוע את הסיפור הדמיוני שלו השאלה היא האם להאמין לו או לא.

ככלות הכל, בכל בית משוגעים שמכבד את עצמו תוכלו למצוא מישהו שיספר לכם ברצינות תהומית שאלוהים דיבר איתו אתמול בלילה. האם תקנו את הסיפור שלו ?

ההבדל בין אלו לאלו הוא רק במספר, כמו שיש בדיחה שפעם מאושפז בבית חולים למשוגעים ניסה להוכיח לחבריו שהוא אליהו הנביא. אז שואלים אותו חבריו: "אבל מי אמר לך שאתה אליהו הנביא?"

"מה זאת אומרת, אלוקים התגלה אלי ואמר לי שאני אליהו הנביא" עונה להם המשוגע.

"לא נכון! מעולם לא אמרתי לך דבר כזה" נשמע פתאום קול מאחד החדרים האחרים בבית המשוגעים….

אך לא רק שהטענה על התגלות אלוקית פרטית היא  לא אמינה מצד עצמה, אלא שגם לא הגיוני שאלוהים יבחר בדרך כזו כדי להתגלות אל בני האדם, ולגלות להם את רצונו. הרי האנשים האחרים לעולם לא יוכלו לדעת האם זה אכן קרה, ומי ממאות הטוענים כך – הוא הצודק, או שאולי הוא אינו אלא שקרן או הוזה.

היהדות, לעומת זאת, טוענת טענה אחרת לגמרי.

היהדות מתחילה ממעמד המוני של התגלות אלוהית אל מיליוני בני אדם (600,000 גברים בין גיל 20 ל- 60 , מה שאומר שהעם כולו – כולל הנשים, הזקנים והצעירים, מנה כמה מיליונים) שראו ושמעו במו אוזניהם את אלוהים שמתגלה לעם מעל פסגת הר סיני. התגלות שסביבה היו נסים, חלקם אמנם חד פעמיים (קריעת ים סוף, בליעת האדמה את קורח ועדתו וכדו`), אך רבים מהם נמשכו על פני עשרות שנים (כגון ירידת המן והשליו, עמוד האש והענן ועוד) לעיני מיליוני אנשים.

כל אדם בר דעת יודה שטענה מסוג כזה היא מוצקה הרבה יותר, והיא היחידה הניתנת לאימות היסטורי. איך נסביר את העובדה שאף דת אחרת לא עושה כן?

דתות רבות העתיקו מהיהדות רעיונות ומושגים בצורה ישירה או בשינויים קלים. אין דבר יותר מרכזי בתרבות המערבית מאשר האמונה באל אחד ובעשרת הדיברות. אך משום מה הרעיון היחיד שהוא היסוד של השיטה כולה ושנותן לה את תוקפה והוא התגלות המונית של אלוקים על מנת לתת את הדת המדוברת – רעיון זה לא הועתק מהדת היהודית לדתות האחרות והוא נשאר נחלתה של היהדות בלבד ( וגם שתי הדתות הגדולות שבאו אחרי היהדות – הנצרות והאיסלאם, לא ניסו להכחיש את המעמד הזה, אלא הודו בו, ורק טענו שאחר כך הקב"ה כביכול "שינה את דעתו" בעקבות חטאי ישראל (ולא ניכנס כרגע לדחיית טענה זו).

אך הרי אם זו טענה שניתן לזייף ולהמציא איך אפשר להסביר את העובדה שאף דת אחרת לא עשתה זאת בעקבותינו. במקום זאת מייסדי הדתות האחרות בחרו כולן להתבסס על הטענה הכי פחות הגיונית, טענה שמעצם מהותה לא ניתנת לאימות כלל – הטענה שאלוהים העביר את רצונו דרך איש אחד בלבד. ואם באמת ניתן לזייף סיפור היסטורי של התגלות המונית מדוע לא זייפה ולא טוענת זאת אף דת אחרת בעולם?

אלא שכך החליט בורא עולם להשאיר את הוראותיו לאדם בעולם, בדרך שאותה לא ניתן לזייף.

וכמה מפליא לגלות שהתורה כבר צפתה את כל זה מראש. משה ניבא במפורש, באחד מן המסרים האחרונים שלו לעם ישראל זמן קצר לפני מותו לפני 3,300 שנה, שהדבר היחיד בתורה שהגויים לא ינסו לעולם להפקיע הוא טענת ההתגלות הלאומית.

באתגר ישיר לדורות העתיד, לבדוק את כל דברי ימי העולם ולהווכח, שאין אומה אחרת שטענה או תטען על התגלות לאומית המונית, מכריזה התורה (דברים פרק ד`):

"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן יום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ (כלומר, משחר האנשות ועד היום), ולמקצה השמים ועד קצה השמים (כלומר, בכל העולם כולו), הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? (מעמד הר סיני) השמע עַם קול אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה` אלוהיכם במצרים לעיניך?".

ושימו לב, התורה לא התחייבה רק שלא היה מעמד כזה, אלא שגם אף אחד לא יעיז לטעון כך- "או הנשמע כמוהו" (כלומר, גם לא תשמעו על דבר כזה)!!! . אבל הרי אם כל זה הוא זיוף, מדוע להבטיח דבר כזה ?! וכי את מה שאתה עשית אחרים לא יוכלו לעשות?!

זוהי המעטפה בה נמסרה לנו תורתנו. זה מה שמבדיל אותה מכל הדתות האחרות, זה מה שנותן לה את תוקפה, וכאן גם טמון כוחו של העם היהודי, והבסיס ליכולתם של ישראל ללכת בדרך חיי התורה במשך 3,300 השנים האחרונות בדבקות ובמסירות על אף כל הקשיים.

מקורות: יוני אלטמן, חברים מקשיבים.

חנות