מתחברים בשמחה לנשמה.

מדוע לדתות אחרות יש יותר מאמינים?

שאלה: למה לאיסלם ולנצרות יש יותר מאמינים מאשר לדת היהודית?


תשובה: קודם כל יש להדגיש שכל מאמיני הנצרות והאיסלם מאמינים בתנך בכתוב בו ואדרבה הם מבססות את דתם על התנך רק הם טוענים ש"כביכול" אלוקים שינה את דעתו… ולהחליט לעשות "שיפוצים" בתורה.
אז יוצא שלתנך יש יותר מאמינים מכל ספר אחר בעולם!

ועכשיו לשאלתך למה יש לנצרות ולאיסלם יותר מאמינים ובכן, תאר לך חברה משגשגת וותיקה בתחום הטכסטיל שקוראים לה יהדות-טקסטיל והנה פתאום מחליט משהו לפתוח חברה מתחרה ומעתיק מהחברה המקורית רק 10% מרעיונותיה וקורא לחברה החדשה איסלם-טקסטיל אבל מה הוא יעשה על מנת שחברתו תצליח? אז הוא עושה 2 רעיונות "שיווקיים" של מנת להצליח בשיווק רעיונותיה של חברתו: רעיון ראשון: הוא מחייב את כל חברי החברה לצרף כמה שיותר אנשים להיות חברים בחברה החדשה, הוא כמובן מאשר ו"מכשיר" להם כל דרך וכל מעשה גם הכי מושחת על מנת לצרף חברים חדשים לחברה החדשה.

רעיון שני שהוא עושה כדי להגדיל את הצלחתו בשיווק החברה: הוא עושה את מצוות וחיובי החברה "קלים" לקיום ולא מחייבים ביותר וכך גם קל להצטרף לחברה החדשה שהוא פתח וגם כל חבר מחוייב לצרף כמה שיותר חברים לארגון בכל דרך שהיא.
לעומת זאת בחברה המקורית יהדות-טקסטיל יש התחייבויות גדולות ואחריות גדולה לכל חבר בחברה וכמו כן אין חיוב כזה לצרף חברים חדשים לחברה אלא רק אם משהו ירצה להצטרף להיות חבר ביהדות טקסטיל הוא יוכל לעשות זאת לאחר תהליך לא קל והתחייבות גדולה (גיור).

למי לדעתך יהיו יותר חברים בחברה?
מצד שני מי החברה המקורית?
נעבור לנמשל: הנצרות והאיסלם לקחו מהיהדות כ- 10% מהמצוות אבל על מנת להצליח בהפצת דבריהם בעולם אז הן מיסיונריות במובן השלילי של המילה, כי חלק מה"מצוות" החשובות שלהן הוא להעביר על דת בני דתות אחרות ולכן בכל הדורות הן ניסו בכל דרך גם הרצחנית והשפילה ביותר על מנת להעביר יהודים ושאר בני דתות אחרות לדת שלהן זכורים לשימצה מסעי הצלב שבהן צלבו רצחו כל מי שלא הסכים לעבור לדת ה"אהבה" לדת הנוצרית כמו כן בני דת האיסלם מאז ועד היום רוצחים וטובחים כל מי שאינו מקבל את דת האיסלם ולכן בני דתות אלו נפוצות מאוד כי חלק ממצוותיהן הוא להעביר על דת את בני הדתות האחרים.

בנוסף החיוב של מצוות הנצרות והאיסלם הן לא מחייבות הרבה ולכן דתות אלו הן יותר קלות להתקבל על ידי מאמיניהן.
לעומת זאת היהדות אינה מיסיונרית במובן של להפוך את מי שאינם יהודים להיות יהודים, כי לפי היהדות מי שאינו יהודי חייב רק ב- 7 מצוות הנקראות "מצוות בני נח" שהן מצוות בסיסיות המיועדות לקיום העולם. וכמו כן היהדות היא יותר מחייבת כי יש בה הדרכה ומצוות לכל רגע ולכל מצב בחיי האדם.

כמובן שביהדות יש שכר יותר גדול ליהודים שקיימו את כל מצוות התורה מאשר ללא יהודים שקיימו 7 מצוות אבל ככל ביהדות כמו בעסקים- למנכ"ל החברה יש יותר אחריות והתחייבויות אבל למנכל יש גם משכורת יותר גבוהה וכו'.
לסיכום: שני הסיבות העיקריות לכמות המספרית הגדולה של הדתות האחרות היא מפני שהן יותר "קלות" לקיום ופחות מחייבות מהיהדות וסיבה שנייה מפני שהן חייבו בכל הדורות את כל מאמיניהן להשפיע בכל דרך על מנת להעביר בני דתות אחרים לדת שלהם.

היהדות היא יותר מחייבת ומקיפה את חיי האדם וכן ביהדות אין חיוב להשפיע על הלא יהודים להיות יהודים. (יש כן עידוד להשפיע על יהודים שכבר יהודים לקיים את ייעודם בעולם להיות עם ה' ולשמור תורת ה' אבל אין חיוב להשפיע על הגוים להיות יהודים)

חנות