מתחברים בשמחה לנשמה.

מדוע התורה לא ניתנה על ידי חייזרים?

מדוע התורה לא ניתנה על ידי חייזרים?

מצחיק קצת, אבל יש אנשים החושבים שאולי חייזרים מכוכב אחר, כתבו את התורה.
מי שלמד את התורה, ידע שלא יתכן שבני תמותה עשו את הנסים והנפלאות המסופרים בתורה. למשל:
1) האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים לגרום לאש וברד לרדת יחדיו?
2) האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים להפוך ים לדם?
3) האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים להרוג בו זמנית, כל בכור בארץ שלמה?
4) האם שמעת על יצורים בני תמותה, המסוגלים לקרוע ים לגזרים?
5) האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים לבקוע אדמה ולהפיל בה קהילה שלמה, ולאחר מכן לסגור אותה?
6) האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים להפיל ארבה על ארץ שלמה?
לא תוכל להיות קיימת טכנולוגיה כזאת לעולם!

נקודות נוספות:

א.מעולם לא נצפה שום יצור חי בשום כוכב שהוא, ולא נצפו שום סימני אינטליגנציה בשום מקום ביקום, ולכן ההשערה כאילו באיזשהו מקום ביקום יש חיים ברמה יותר גבוהה מאשר כאן בכדור הארץ, היא דמיונית מאין כמוה.

ב. אותם "חייזרים" שכביכול "פעלו" פה בתקופת התנ"ך, כביכול "נעלמו" עקבותיהם: מדוע? ואמנם, יש פה ושם תמהונים ש"כאילו" "רואים" חייזרים, אך משום מה רק הם רואים ושומעים על החייזרים, ולכן אין הם שונים מכל ממציאי הדתות האחרות למיניהם, והדיאגנוזה הרפואית שלהם יכולה להיות מוגדרת בקלות.

ג. מי שטוען שכביכול חייזרים פעלו בתקופת התנ"ך, כאילו הוא טוען שהיו יצורים אינטליגנטים שנחתו פה, והיו מסוגלים להפוך מים לדם, להוציא צפרדעים יש מאין, להוציא כינים, להביא חיות במאסות אדירות למצרים, להרוג את החיות במצרים, להביא פצעים כואבים, להוריד ברד ובו קרח שמעורב עם אש, להביא ארבה, להביא מכת חושך שבה לכל המצרים יש חושך ורק ליהודים יש אור, להרוג את בכורי מצרים תוך ידיעה ברורה מי בכור ומי לא בכור, לקרוע את ים סוף, ולסגור אותו בדיוק כשהמצרים נכנסו לתוכו הים, להאכיל מיליוני בני ישראל במצרים על ידי הורדת אוכל משמים, להוליך באר של מים איתם במדבר, להביא לכך שבגדיהם של בני ישראל לא יתיישנו במשך ארבעים שנה ועוד ועוד…

האם יש דרך טכנולוגית כלשהי, אפילו עתידנית, לחולל את כל אלו? האם יש דרך טכנולוגית כלשהי "לשרוק" לכל חיות תבל לבוא למצרים? האם יש דרך טכנולוגית כלשהי להוריד משמים ברד ובתוכו אש? הרי הדברים האלו מנוגדים לטבע לחלוטין, ולכן אין שום דרך טכנולוגית שיכולה ליצור את הדברים האלו, והאמת היא שרק בורא העולם, שהוא שברא את חוקי הטבע, רק הוא יכול לפעול שלא על פי חוקים אלו, ולכן כל מכות מצרים, וכל הנסים שאירעו לפני יציאת מצרים לאחריה, כולם אירעו בניגוד לחוקי הטבע על פי רצון ה', כי הוא ברא את העולם והוא ברא את חוקי הטבע ולכן הוא יכול גם להחליט לפעול שלא על פי חוקי הטבע. וזו הוכחה מוחלטת לכך שרק ה', בורא העולם, הוא זה שחולל את כל הנסים המתוארים, ולא שום כח אחר.

גם החרטומים בעצמם הודו כשהם ראו את הנסים במצרים ש"אצבע אלקים היא": שמדובר בדברים שרק בורא העולם יכול לעשות אותם, ולא שום כח מתוך העולם.

מקורות: ידידי דניאל בלס, ר. אזולאי.

חנות