מתחברים בשמחה לנשמה.

מאמין רק במה שרואה!

שאלה: אני מאמין רק במה שאני שומע, רואה מריח
לכן איך אתה רוצה שאאמין באלוקים, מה שאני לא רואה,
שומע ומריח איננו קיים מבחינתי.

תשובה בתמצות: ישנם הרבה דברים בחיינו שאנו בטוחים בקיומם למרות שלא נגענו או ראינו אותם.

התשובה המורחבת : כרגע אתה קורא לאור מנורה שמופעלת על ידי חשמל, האם ראית את החשמל?

לא, אז האם הוא לא קיים? האם חייבים לראות משהו בשביל לדעת שהוא קיים.
אתה יושב על כסא, האם אתה צריך לראות הנגר בשביל לדעת שנגר בנה את הכסא?
האדמה לרגלינו עטויה בשפע ריחות מכל הסוגים, כל אדם וחיה שעוברת, מותירים באדמה ניחוח ייחודי המזוהה בבירור על ידי חיות אך לנו הינו בלתי מוכר לחלוטין.

כאשר אתה יושב בחדר ומאזין למקלט הרדיו, האם אתה רואה את גלי הרדיו הנעים בחדר? לא. באוויר שסביבך רוחשים מיליוני חיידקיים, האם יוצא לך לראות או להריח אותם לא? אך למרות זאת אתה יודע שהם קיימים.

שאלה: אבל את החשמל אני יכול למדוד. את גלי הרדיו אפשר לבדוק דרך מכשיר הרדיו ואת החיידקים ניתן לראות דרך מקרוסקופ, אז מה אתה משווה בין דבר שניתן למדידה על ידי מכשירים שונים ואילו את אלוקים לא ניתן למדוד על ידי מכשירים שונים?
תשובה: כיום המדע עוסק בחלקיקים קטנים שלא ניתן למדוד אותם ובכל זאת המדע מסיק על קיומם של חלקיקים אלו, כיום שיש ראיות לוגיות שהן נמצאים אז אנו מסיקים שהחלקיקים נמצאים גם אם אנו לא יכולים למדוד אותם.

בנוסף לזה, ישנם דברים שלא ניתן למדוד אותם לדוגמא, אהבת אדם או שנאה היא ישנה אבל האם ניתן למדוד בכלי מדידה? לא. ואף על פי כן האדם יודע שהם ישנם.

כאשר אנו מתבוננים במחשב שמולנו האם יש לנו ספק הקל ביותר שהמחשב נוצר לבד? לא, ולמרות שאנו לא רואים את היצרן וגם אם הוא נעלם לאחר שהוא יצר את המחשב אנו יודעים שהמחשב לא נוצר לבד.

אנו מתבוננים ביקום כולו וגם אם אנו לא רואים את הבורא בצורה שניתנת למדידה ניתן להסיק שאין חכמה ללא בעל חכמה, כלומר על דבר בבריאה מראה על חכמה, על תכנון , אז למרות שאיננו רואים את המתכנן אנחנו יכולים להסיק שהוא ישנו.
אלוקים השאיר את טביעות אצבעותיו בכל מקום ביקום, מהחיידק הכי קטן ועד לפלנטות הענק שסביבנו, השאלה עד כמה האנטנות שלנו רגישות וחדות להבחין בטביעות אצבעות אלו,
לסיכום, אין צורך לראות או להרגיש משהו כדי להחליט שהוא קיים אם יש לנו ראיות שכליות לוגיות על מציאותו של משהו אנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא קיים.

מתוך הספר לכל שאלה תשובה

חנות