מתחברים בשמחה לנשמה.

למה יש כמה שמות לאלוקים

שאלה: מדוע יש לה' כמה שמות כמו אלוקים ש-ד-י, י-ה-ו-ה? ומה הכוונה שכתוב בתורה יהיה חרון אף ה' והרי לה' אין גוף?
תשובה בתמצות: שמות השם השונים הם כינויי למידות בהן הוא פועל דהיינו להנהגה האלוקית לפי הזמן והמקום.

תשובה: את מהותו של אלוקים לא ניתן להשיג וכן גם את שלמותו כיוון ששכלנו מוגבל ולא יכול לתפוס ולהקיף דבר לא מוגבל, ואין סופי כמו הבורא.

שמותיו השונים של ה' הם הגילויים שהוא מגלה את עצמו בעולם.

לדוגמא השם "אלוקים" – זה שם של דין וכאשר ה' משתמש בהנהגה של דין אז אנו מכנים אותה אלוקים, "א-ל" – זהו שם חסד וכאשר ההנהגה בעולם היא חסד אז אנו מכנים אותו א-ל

כך השימוש במילים של יד ה' וחרון אף ה', הוא כדי לסבר את האוזן – הכוונה כמו שמסבירים לילד קטן שהחשמל "נושך" אין הכוונה שלחשמל יש שיניים והוא נושך אלא הוא פועל וכואב כמו נשיכה.
כך להבדיל יד ה' או חרון אף ה' הכוונה שה' עשה פעולות כדי שנוכל להבין מעט מפעולות ה' אך משווים אותם לפעולות הגשמיות שלנו אבל מצד האמת זה משהו הרבה יותר גבוה שלא ניתן לתפוס בלא לסבר את האוזן שלנו.

אבל מהותו של אלוקים לעולם לא משתנה והיא בלתי נתפסת.
להבין מעט מעט מזה ודמיין לעצמך את החשמל שהוא יכול ליצור קור על ידי שיפעל במקרר ויכול ליצור חום על ידי שיפעיל תנור.
החשמל לא השתנה אלא הכלים שבהם החשמל פועל הם מתגלים אלינו כמקררים או מחממים.

מתוך הספר לכל שאלה תשובה

חנות