מתחברים בשמחה לנשמה.

למה טוב לחפש משמעות לחיים?

שאלה: האם זה טוב לחפש משמעות בחיים? אולי כדאי להתעלם מהרצון לחיפוש הזה?

תשובה: להלן ציטוטים ממומחי בריאות הנפש שמהם ניתן להבחין עד כמה חשוב לאדם לחפש משמעות לחייו ושעצם החיפוש עצמו בריא לנפש, כל התעלמות מהצורך לחיפוש משמעות מזיק לאדם ויכול להביאו לייאוש ודיכאון.
להלן כמה קטעים מדבריו של פרופ' ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות[1]"- :
…הלוגותרפיה[2] גורסת, שהשאיפה למצוא משמעות לחיים היא הכוח המניע הראשוני של האדם…
… כופר אני בכל תוקף בהנחה שחיפושיו של האדם אחר פשר הוויתו… הם בכל מיקרה תולדה של מחלה, התיסכול הקיומי כשלעצמו אינו לא פתולוגי ולא פתוגני…
…דאגתו של האדם, ואף ייאושו, על מידת כדאיותם של החיים הם מצוקה רוחנית, אך בשום פנים ואופן אינם מחלה נפשית…
…אמת, חיפושי האדם אחר פשר וערכים עלולים לעורר מתיחות פנימית… אולם מתיחות זו עצמה היא תנאי מוקדם לבריאות הנפש..
…הריני מעז לומר, כי אין לך דבר בעולם שעשוי לעזור לאדם להתגבר על הגרוע מכל כמו הידיעה כי יש פשר לחייו. הרבה חכמה גנוזה במשפט: מי שיש לו "לְמַה" שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת בכל "איך"…
…הנה כי כן יכולים אנו לראות, כי בריאות הנפש מבוססת על מידת מה של מתיחות, הלא היא מתיחות בין מה האדם כבר פעל ובין מה ששומה עליו לפעול, או הפער בין הוויתו של האדם לבין מה שעליו להיות. מתיחות כזו טבועה במהותו של האדם ולכן הכרח בה לתקינותו הנפשית…
… מי שמניח, שצורך ראשון הוא לאדם להגיע לשיווי משקל או למה שקרוי בביולוגיה "הומאוסטאטיס", כלומר, להגיע למצב של העדר מתיחות, טועה טעות מסוכנת בתפיסת המושג של הגיינה נפשית. לא מצב של העדר מתיחות נחוץ לאדם, אלא השאיפה והמאבק אל מטרה ראויה לו. לא התפרקותה של מתיחות בכל מחיר דרושה לו, כי אם תביעה שיקום ויגשים פשר פוטנציאלי שמצפה לו"
להלן קטעים דבריו של ד"ר ז'וזף פאברי[3], מנהל המכון ללוגותרפיה באוניברסיטת קליפורניה:
…אין מתגברים על הריק הקיומי באמצעות הסתכלות עצמית ולא בנסיונות לסתום אותו בבידור, בשררה, בכסף בסמים משכרים או בהשתלהבות הרוחות, כי אם על ידי שממלאים אותו משמעות…
… כדי לשמור על הבריאות יש צורך להימנע ממתחים גופניים ונפשיים מזיקים, ואילו מתחים רוחניים בריאים מחזקים את שרירנו הרוחניים. המתח הבריא ביותר מתהווה בין מה שהיננו לבין שאיפות חזוננו…
…המאבק על משמעות אינו קל, החיים אינם חייבים לנו תענוגות, אך הם מציעים לנו משמעות. בריאות נפשית אינם מנת חלקם של אלה התובעים אושר, כי אם של אלה המוצאים משמעות, לאחרונים (המוצאים משמעות) בא האושר כתוצר לוואי, הוא תוצאה של נביעה, לא של רדיפה…
… על פי תורת הלוגותרפיה, המרדף אחר משמעות מהווה את תמצית האנושיות שלנו. אפ נבלום אותו, תיפער בתוכנו התהום השטנית של הריק הקיומי…

דבר נוסף העדר משמעות אמיתית , גורם חוסר סיפוק לנפש הזועקת למשמעות ואז האדם מחפש תחליפים זולים המזיקים לו ולחברה וכך מסביר פרופסור פרנקל[4]: "לפעמים נמצא שהשאיפה המתוסכל לפֶשֵר מקוזזת על ידי שאיפה לכוח, לרבות הצורה הפרימיטיבית ביותר של השאיפה לכוח, השאיפה לממון. במקרים אחרים באה השאיפה לתענוג ותופסת את מקומה של השאיפה המתוסכלת לפשר"

תאר לך אדם שהיה רגיל לאכול מאכלים הכי מעודנים ואיכותיים והנה הוא "נתקע" ביער סרק ללא עצי פירות, מרוב רעבונו וצימאונו הוא ינסה לאכול כל דבר שנראה לו אכיל, גם הנשמה כך.
בספרי הקבלה מוסבר שהנשמה שלנו מתגעגעת לאושר שהיה לה בשמים לפני שירדה לארץ ולכן האדם מנסה לחפש מזון לגעגועי נשמתו, הנשמה צמאה למזון רוחני לסיפוק משמעות ומטרה בחיים, כשאדם לא יודע זאת הוא מרגיש צימאון ומנסה להשתיק את המיית נשמתו בתחליפים של שאיפה לכוח, ממון , תענוג גשמי , וכהנשמה לא באה על סיפוקה, מנסים להגביר את הרדיפה והמינון של הכוח, הממון והעונג – גם על חשבון הריסת החברה.
חברה אשר אינה יודעת לספק את אחד הצרכים הבסיסיים ביותר של האדם , דהיינו, הצורך במשמעות לחיים- מזמינה אלימות ותוקפנות.
לא לחינם המילה אלימות באה מלשון "אלם" חוסר יכולתו של האילם להביע את עצמו מביאה אותו לתוקפנות ולאלימות.

אומר ד"ר ישעיהו תדמור[5]: יש מכנה משותף בין נהג המונית… רולטת כביש… וייתכן גם לחלק מההתאבדויות של בני הנוער. נראה שכולם יונקים משתי תפיסות יסוד: תפיסת החיים כְּסְתָּם, ותפיסת הזולת כאובייקט. עליהן יש להוסיף את החינוך ומוטב לומר את כשל החינוך.. החינוך לעיצוב השקפת עולם, לחיפוש משמעות ולשיפוט מוסרי הינו רופס כיום במערכת החינוך"

[1] פרופ' ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, עמ' 128-125

[2] לוגותרפיה- היא האסכולה בפסיכותרפיה שייסד פרופסור ויקטור פרנקל באמצע המאה ה -20 אסכולה זו המכונה לוגותרפיה (לוגוס ביוונית- פשר, משמעות. תרפיה- ריפוי) על ידי הלוגותרפיה מנסים לרפא אנשים הסובלים מבעיות נפשיות כאלו ואחרות על ידי מציאת משמעות לחייהם.

[3] ז' פאברי, המשמעות של חייך עמ' 13, 18 ,19, 99

[4] פרופ' ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, עמ' 130

[5] ד"ר ישיעיהו תדמור, מנהל בי"ס הריאלי בחיפה, מובא במשמעות החיים- הרב ד"ר גיל טבעון עמ' 10

חנות