מתחברים בשמחה לנשמה.

למה אתה כועס?

שאלה: למה אתה נראה לי כל כך כועס על התקשורת והפוליטיקאים, האם זה בגלל שהם נגד הדתיים?

תשובה: אני לא כועס, אני כואב, יש לי כאב עמוק על מה שעושים לעם שלנו, על כך שמעודדים פילוג בעם. זהו בסך הכול קומץ אנשים שהשתלטו על התקשורת ועל מקורות המידע של המדינה, ומשתמשים בכספי הציבור על מנת להחדיר את השקפותיהם האנטי דתיות. ומאחר שהמיקרופון של המדינה נימצא בידם, הם סוחפים איתם את הציבור התמים, וגורמים לו להאמין בתמונה המעוותת והמסולפת אותה הם מציגים, ובכך מכניסים שנאה גם לנוער של היום, שעדיין לא טעם חווית יהדות.

ההיסטוריה חוזרת בגדול, תמיד היו יהודים שהחשיבו את עצמם "מתקדמים" אשר "דאגו" לעם ישראל, וניסו בכל דרך לנשל אותם ממסורת אבותיהם, ע"י הכפשת הדת והדתיים, רדיפת הרבנים, עקירת החינוך היהודי ולימוד מסולף של הדת היהודית, ע"י הדגשה והחדרת התרבות הגויית השלטת, באותה תקופה.
זה קרה ביוון, "היהודים" המתייוונים לחמו בדת היהודית ובחכמי ישראל, וניסו בכל דרך לעזור לגויים שונאי ישראל, למחוק את הדת היהודית. זה קרה בתקופת בית המקדש הראשון ובתקופת בית המקדש השני, זה קרה גם בעבר הלא רחוק ברוסיה, אירופה וגרמניה על ידי ה"משכילים".
כמובן שלא נשאר שום זכר מאותם אלה ש"דאגו" לעם ישראל, בכך שניסו להרחיקם ממורשת אבותיהם ולשכנעם להיטמע בתרבות הגויים.

אותם מתייוונים ו"משכילים" למיניהם, אבדו ונעלמו באבק ההיסטוריה, ביחד עם כל אותם תמימים שהם הצליחו להטעות. היהודים החיים היום הינם שרידים של אותם שלחמו כנגד אותם מבוללי ישראל, היהודים של היום הם צאצאי היהודי האורתודוקסי, עם הגאווה היהודית, שלא נכנע לברק החיצוני של התרבות הגויית. כל יהודי כיום, בין אם הוא דתי או חילוני, הינו צאצא של גיבורי רוח אלה. כיום ההיסטוריה חוזרת ורוב העם עדיין לא למד את הלקח. כל מי שלמד מעט היסטוריה יכול לראות כמה התהליך הזה חוזר על עצמו, כיצד חלקי עם ישראל נקרעים מעל העם ונעלמים בתוך העמים האחרים לנצח. ומי אחראי לכך – אם לא איבוד הזהות היהודית? ומי מנסה בכל דרך לאבד ולטשטש לנו את התרבות היהודית המקורית שלנו?
אתה כבר יודע את התשובה…

אבל מה שכואב יותר זה, שכיום עושים לנו את הרצח הרוחני הזה של העם היהודי, כאן בארץ ישראל, בארמון של מלך מלכי המלכים הקב"ה, בעיר של בית המקדש, בעיר הקדושה בעולם.
אם העם היהודי לא יתעורר מבעוד מועד וינער מעליו את השפעתם של מסלפי ורוצחי המסורת היהודית, קשה לדעת לאן זה יוביל.

לצערינו ההיסטוריה מלמדת, שבכל פעם שהיהודי "שוכח" את יהדותו ומתכחש לעברו, אזי משמים דואגים לעורר אותו, על ידי צרות ואויבים המזכירים לנו את עובדת היותנו יהודים ואת תפקידנו האלקי.

חנות