מתחברים בשמחה לנשמה.

לא מקיים בגלל המחלוקות

שאלה: אני לא מקיים מצוות בגלל שיש מחלוקות בין הזרמים אז איך אדע מה אמת?

תשובה: תאר לך אדם עשיר אבל חולה ומצבו חמור, אז הוא מזמין אליו כמה רופאים מומחים, כל רופא מביא את הדיאגנוזה שלו ואת רשימת התרופות המומלצת, והנה מתוך עיון ברשימות התרופות והטיפולים המוצעים החולה רואה שהרשימות והטיפולים הם דומות רק יש כמה תרופות שרופא א' הציע ולעומתו יש כמה תרופות שרופא ב' הציע.
לאחר מחשבה והעמקה בעניין מחליט העשיר מיודעינו החלטה "חכמה" והוא אומר כיוון שלא כל הרופאים אומרים אותו דבר אז הוא מחליט לא לקיים כלום! כן כלום, הרי הם חולקים אחד על השני.

ומה נענה לו? יתכן שכל הרופאים צודקים בכל ההמלצות ויתכן שהם טועים בחלק, אבל לפחות שיתחיל לקיים ולקחת את התרופות והטיפולים שמוסכמים על עולם.

אם אתה יודע שהתורה מאלוקים והיא אמת, אבל הסיבה שלך שאתה לא מקיים זה בגלל שאתה לא יודע מה לקיים כי יש מחלוקות בין הזרמים, אז תקיים קודם כל את מה שמוסכם על כולם כי זה ודאי מצווה, כולם מסכימים שמצווה להניח תפילין ולשמור שבת ועוד שאר הלכות, אם תקיים את המצוות האלה ודאי שייפתחו לך שערי שמים ותוכל להבין יותר את המחלוקות ואת ההלכות החלוקות.

חנות