מתחברים בשמחה לנשמה.

כשתנועות הנפש בוקעות מעליהן…

 

 כשתנועות הנפש בוקעות מעליהן… 

רבי ניסים הייתה דמות נדירה בעולם ה'קבלה'. היו בו הכוחות ועוצמות הריכוז לשלב בתפילתו ושירתו המיית כיסופים וכלות-הנפש, לצד כוונות וייחודים על כל פסוק ופסוק. דרכם של מרבית ה'מקובלים' שהם מרכזים את כל כוחות נפשם בייחודים וכוונות, עד שאין דעתם פנויה לתחושות להט וכיסופים.

רבי ניסים בורך בסגולה למזג רגש עז במבוך הייחודים והכוונות. אמרו עליו על רבי ניסים, שמימיו לא נזקק לכוח הריכוז על-מנת להפעיל תנועות של רגש. ובעודו שקוע בכוונות וייחודי התפילה, פרץ הרגש מעצמו ועלה על גדותיו.

"על כן אברים שפילגת בנו

"וכל ברך לך תכרע – –

"וכל הלבבות ייראוך, וכל קרב וכליות יזמרו לשמך – – "

אברי-הנפש של רבי ניסים לא נזקקו להפעלה חיצונית. הם שיוועו מעצמם. כרעו ברך מעצמם. "וכל ברך לך תכרע!" – מעצמה! "וכל קומה לפניך לבד תשתחווה" – מעצמה! "וכל קרב וכליות יזמרו לשמך" – מעצמם! רי"ש מי"ם חי"ת אברי רוחו וגופו ונשמתו ריקדו מעצמם, שאגו מעצמם, פרשׂו מכוח חיוניותם העצמית זרועות נרעשות, נרגשות…

חנות