מתחברים בשמחה לנשמה.

יש אמת אחת

שאלה: לדעתי אין אמת אחת, אין אמת מוחלטת, ולכן לא ניתן להוכיח משהו, הכל יחסי, כל אחד והאמת שלו.

תשובה בתמצות: הסתכל בידך יש לך 5 אצבעות? כן אתה בטוח, ואם משהו אחר יגיד לך שהוא בטוח שיש לך 6 תאמין לו?

תשובה: אשאל את מי שטוען "אין אמת מוחלטת" אמור לי האם אתה בטוח באופן מוחלט שאין אמת מוחלטת? אם אתה אומר שאלה המאמינים באמת מוחלטת טועים ושרק דעתך היא הנכונה, אתה קובע קביעה מוחלטת אודות המציאות!

אם האמת המוחלטת שלך שאין אמת מוחלטת אז גם לדעתך יש אמת מוחלטת…
ואם נשים את העובדות על השולחן: אם אני אומר שיש אלוקים ואתה אומר שאין, האם נראה לך שאלוקים נותר פתאום למעני , ונעלם למענך?
עוד שאלה אם אתה אומר שלא היה מעמד הר סיני ואני אומר שהיה אז או שהיה או שלא היה לא יתכן שעובדה היסטורית קרתה למעני ולא קרתה למענך.
במה כן שייך אמת יחסית? זה בענייני טעם וריח, מוזיקה ולבוש, תאר לך אדם שיבוא לחנות ויאמר למוכר: "תביא לי דיסק עם שיר טוב אבל באמת טוב" יאמר לו המוכר: אין בזה עניין של באמת טוב או באמת רע, זה עניין של טעם אישי (רוב הזמרים חושבים שהמוזיקה שלהם היא באמת טובה…)

סיפור קטן:
פעם סטודנט לפילוסופיה הגיש עבודת גמר על אמת יחסית, והמרצה נתן לו ציון "נכשל" על עבודתו.
אמר לו הסטודנט: "למה הכשלת אותי?"
אמר לו המרצה: "כי אני לא חושב שאתה צודק"
אמר לו הסטודנט: "למה אתה לא חושב שאני צודק"
המרצה נתן לו הרצאה קטנה למה לדעתו אין כזה דבר אמת יחסית ואין כזה דבר כל אחד והאמת שלו.
אמר לו הסטודנט: "אני לא מקבל את ההסבר שלך"
שוב נתן לו המרצה הסבר נוסף למה אן כזה דבר אמת יחסית
ושוב אמר לו הסטודנט: "אני לא מקבל את זה"
אמר לו המרצה: "בכל אופן אני מכשיל אותך"
אמר לו סטודנט: "אוי אתה לא יכול לעשות את זה זה לא פייר"

חייך המרצה ואמר: "הנה אתה רואה גם אתה מודה שיש אמת אוביקטיבית ולא "כל אחד והאמת שלו"…

(מקורות חודו של מחט, שות נר לאלף)

מתוך הספר לכל שאלה תשובה

חנות