מתחברים בשמחה לנשמה.

חכמה אלוקית וחכמה אנושית- מה ההבדל?

שאלה: מה ההבדל בין חכמה אלוקית הכתובה בתורה לבין חכמה אנושית , ואיזה עדיפות יש לחכמה האלוקית על החכמה האנושית?

תשובה: נתחיל בבדיחה: פעם פרופסור ורב חובל נסעו יחד בסירה, שואל הפרופסור את הרב חובל: "אתה יודע היסטוריה?"
"לא" עונה לו הרב חובל.
"אם כך, אז איבדת מחצית משנותיך" עונה הפרופסור
"וגאומטריה אתה כן יודע?" הוסיף הפרופסור לשאול
"לא" עונה לו הרב חובל.
"אם כן, איבדת שלושת רבעי מחייך" מצחקק הפרופסור.

רק גמר הפרופסור את דבריו והנה פרצה רוח סערה בים והפכה את הסירה, ואז צועק רב החובל לפרופסור: "תגיד לי, פרופסור, אתה יודע לשחות?"
"לא" עונה לו הפרופסור הטובע ובולע כמות מכובדת של מי ים מלוחים.
"אם כן, אז איבדת את כל חייך…" עונה לו הרב חובל.
גם פרופסור באוניברסיטה שילמד שנים רבות, עדיין לא יוכל לדעת מהי הדרך לחיות, רק ה"יצרן" של העולם יוכל להדריך אותנו כיצד לחיות, כי הוא יודע הכי טוב על ה"מוצר" שלו.

רק מי שברא את היקום ומחייה בכל רגע את היקום כולו הוא יכול לתת תורה והדרכה כיצד לחיות וכיצד להתנהג כי הוא לקח בחשבון את כל הנתונים ואת כל הידע שיש ושיהיה בעולם כולו ובכל הזמנים ובכל המצבים.

רק מה, צריך לדעת איזו דת היא האמיתית יש דתות שונות והרבה טוענות לכתר, טוענות שהן מאת בורא עולם, אבל אלוקים לא השאיר אותנו לבד בספיקות והתלבטויות הוא נתן תורה שבה ניתן יהיה להבחין באמיתותה לעומת דתות אחרות, וזה התפקיד שלנו לבחון, לחפש ולמצוא.

דת היא חכמה אלוקית שהתקבלה מגורם על אנושי- ואילו חכמה אנושית היא דבר שאדם בנה והסיק לעצמו, מסקנות אישיות שאדם מסיק לעצמו הם מוגבלים מעצם טבעם כי השגותיו של כל אדם הן מוגבלות ולכן ראייתו ומסקנותיו מוגבלות על ידי כמות החכמה שיש לו ונובעות רק מכמות כל התנסויותיו בחיים.
לעומת זאת דת היא משהו אלוקי היא תורה מאת בורא עולם שברא את העולם שיודע הכל ובידו הכל ולכן יש לה עדיפות על פני חכמה אנושית שהיא מוגבלת בעצם טיבעה כי היא נבנתה על ידי האדם שהוא מוגבל מעצם טבעו, גם אם אותו אדם יהיה חכם גדול, ועם ניסיון וידע עצומים עדיין הוא לא יוכל להגיע לקצה קצהו של הידע הכלל אנושי שקיים ביקום.

יתרון נוסף של חכמה אלוקית על חכמה אנושית היא שחכמה אלוקית לא ניתן לשנות ולכן היא קבועה ולא משתנה לפי גחמותיו של השלטון, ערכי המוסר שחכמה האלוקית לא משתנים ולכן תמיד אסור לרצוח חפים מפשע, תמיד אסור לגננוב, תמיד אסור לנאוף ותמיד אסור לעשות מעשים לא מוסריים.

לעומת זאת חכמה אנושית ניתנת לשינוי על ידי גורם אנושי ולכן ניתן להכשיר איתה על מעשה לא מוסרי שיהיה כמו היטלר וחבריו שלמרות מעשיהם המזוויעים הם הסבירו להמון עד כמה הם "מוסריים".

חנות