מתחברים בשמחה לנשמה.

 "ותהא התפילה לב זמנו ופריו"

 "ותהא התפילה לב זמנו ופריו"

חלק גדול מעבודת הלילות של רבי ניסים, הייתה הכנה לתפילה. התפילה הייתה הנקודה המרכזית בחייו. היה מתרפק על זהב לשון ה'כוזרי', בערך התפילה, ובערך ההכנה לתפילה:

"ותהא התפילה לב זמנו ופריו… ויהיו שאר עתותיו כדרכים המגיעים לעת הזאת…".

ההכנה הרוחנית לתפילה, כללה ניקוי הלב והדעת מכל מחשבה, ופרישות מכל דאגה חומרית. עבודת ה'הכנה' התפרשה אצל רבי ניסים כתהליך כניסה למצב קיומי שונה. מצב העמידה לפני האלוקים.

הנה עדות חתנו רבי שמואל אביטן:

"היו לו למורי חמי הנהגות שהפעימו אותי בעוצמתן. אחת מהן הייתה ההכנה לתפילה. הוא היה משכים בימות החול ובחגים ומועדים, כולל ימי ראש השנה ויום כיפור לעבודת התפילה עם 'נץ החמה'. ביום כיפור למשל. זמן תפילת 'ותיקין' בערך בשעה חמש. אז מתי לדעתך צריך אדם לקום אם הוא מעוניין להתפלל בחמש? בארבע וחצי? בארבע? מורי חמי היה מתחיל את הכנותיו, בראש כולן הזדככות בלימוד התורה, בשתיים לפנות בוקר…"

חנות