מתחברים בשמחה לנשמה.

התפילה הנשגבה ביותר ביום הכיפורים

התפילה הנשגבה ביותר ביום הכיפורים

ביום כיפור היה רבי ניסים נושא דרשה נלהבת לפני כל תפילה ותפילה מחמשת תפילות היום, בכל אחת מהתפילות היה מתרגש עד דמעות, ובכל אחת מהן היה חוזר ואומר בהתפעלות עצומה:

"התפילה הזו היא הנשגבה ביותר בכל תפילות יום הכיפורים!"

רבי ניסים היה מוצא ומסביר איזו נקודת גבהות מייחדת כל אחת מתפילות היום.

זו לא הייתה התחכמות או התלהבות-יתר. רבי ניסים היה נצמד כל-כולו, כל חלב וכל דם, הוא והלבה היוקדת בלבבו, לכל תפילה מתפילות היום הקדוש. חי אותה, יוקד אותה, ושׂשׂ אתה משׂושׂ. ומהלהט שהשקיע בכל תפילה לפי מקומה ועניינה ניתן היה להבין, שכל אחת מחמשת התפילות היוו את נקודת השיא ותוקף קדושת עבודת היום.

חנות