מתחברים בשמחה לנשמה.

הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

ג' חשוון, יום פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בדברי ניחום על פטירתו של הרב ניסים פרץ זצוק"ל- מיוחד!!!

חנות