מתחברים בשמחה לנשמה.

המפתח האורגינאלי לפתרון משברים

המפתח האורגינאלי לפתרון משברים

"שנה לאחר נשואינו", נזכר ר' מאיר חיון בהשתאות, "קנינו רעייתי ואני דירה בעמנואל. בגלל קשיים שונים נאלצתי למכור את הדירה, וחיפשתי דירה לקנייה בבני ברק. רבי ניסים עזר לי גם בזה. היה לו מתווך שתיווך לי את הדירה בה אני חי. הדירה הזו עלתה באותה תקופה – לפני 20 שנה – שישים וארבע אלף דולר. לא היה לי חלקים מהסכום. פניתי לרב, והוא אמר לי בפשטות:

"אז בא מאיר, נשב ונקרא תהילים, נבקש מהשם יתברך עזרה בקניית הדירה…"

התהילים והשוועה הטבעית להשם יתברך היוו תחליף יומיומי טבעי לבנקים, גמחי"ם, אספות ושתדלנויות…

"קראתי אתו תהילים. בדמעות. בלהט. ברגש גדול. כעבור פרק זמן התקשר המתווך ושאל אותי אם אני רוצה לקנות את הדירה ב – 54,000 דולר.

העניין סודר. סיפרתי על כך לרב בהתרגשות. הוא לא הבין, בפשטות לא הבין! על מה ולמה אני מתפעל:

"למה אתה מתפעל, מאיר? הרי אמרנו תהילים, התרגשנו, דברנו מהלב, והעניין סודר".

כך. בפשטות.

הוא לא ניגש לתהילים כאדם אבוד המצווח על צרתו. הוא ראה בתהילים ובכל צורת-פניה להשם יתברך – את המפתח הרשמי, האורגינאלי, המקורי, לתיקון מצבים. גם בימי מחלתו הארורה, בימים שהיה שרוי בתהליכי גסיסה מרים, היה שואל את עצמו לכל אורך הדרך, אותה שאלה:

מה יבקש השם יתברך מניסים בן סוליקה בשעה הרת עולם זו!

חנות