מתחברים בשמחה לנשמה.

המושג 'ויתור' תקף בחפץ שאינו שלך?

האם המושג 'ויתור' תקף בחפץ שאינו שלך?  

                             

ההרגשה המוחשית, התמידית של העמידה לפני השם יתברך, העניקה לו לרבי ניסים את המופלא בכוחות: תכונת הוויתור וביטול-הדעת בכל מה שלא היה קשור לחפצי-שמים. היכולת הזו, שהשתכללה אצלו לפסגת היכולת האנושית, נבעה מהבהירות המוחלטת שבצילה חי, שהכל שייך להשם יתברך, והכל גם נועד לעבודת השם יתברך.

מרגע שאדם מסלק מחייו 'טענת ממון'; ותפיסות ה'אני' וה'שלי' – המהווה אצל רוב בני האדם פסגת קיום – אינה תקפה, הופכים הוויתור והביטול העצמי לתוצאה טבעית. אדם אינו צריך לחצוב מנפשו תכונת ויתור על דבר שמלכתחילה אינו שלו. אדם פטור מהתמודדות מול ה'יישות' – כשאין 'יישות' בנמצא.

אבל כשהדברים נגעו לחפצי שמים, עמד על שלו ועל החלטתו כחומת ברזל. לא היה מקרה בו ניתן היה להניא אותו מדעתו והחלטתו.

חנות