הוצאת עין הרע

הוצאת עין הרע

הוצאת עין הרע

עין הרע מוזכר במקורות כדבר שצריך לחשוש ממנו

לפי הקבלה, פגיעת עין הרע ידועה ועלולה להביא לפגיעה נפשית או גופנית, לנזקים בפרנסה, זיווג, הריון, שלום בית ואפילו להביא למצבים של סכנת חיים חלילה וחס

במקרים שאדם מרגיש שיש עליו עין הרע, הוא צריך לפנות אך ורק לרבנים מוסמכים ומוכרים שמומחים בהוצאת עין הרע 

הוצאת עין הרע  בעופרת ע”י הרב שלום  פרץ שליט”א נעשית בדקדוק על פי מסורת מיוחדת ועל פי הסוד

עם ניסיון וידע ממקורות הקבלה

הסרת עין הרע מועילה במיוחד כאשר מבצעים אותה על פי הקבלה והסוד. כידוע, כוחה של התפילה בעת הסרת העין יכולה לפעול ולהפעיל דברים גדולים ונשגבים מאד

על ידי רבנים תלמידי חכמים ויראי שמים​

כאשר הסרת העין הרע מבוצעת על ידי אנשים תלמידי חכמים ויראי שמים היא מועילה פי כמה וכמה מכייון שמעבר לתפילה מצטרת גם כוחה של התורה שתעמוד לזכות בזמן הטקס.

עלות הוצאת עין הרע 72₪

להזמנת הוצאת עין הרע (בתשלום)

שתפו: