מתחברים בשמחה לנשמה.

האמת נודדת לקנדה

האמת נודדת לקנדה

אחת הדוגמאות המרהיבות, הוא יחסו של רבי ניסים לתלמידיו.

היו מבין תלמידיו שהחלו את דרכם בהקשבה של שנים רצופות לשיעוריו. שיעורי ה'קבלה' ושיעורי ההלכה. השנים הללו הטביעו את חותמם, ורוממו אותם לכלל "יודעי בינה", המבינים דבר מתוך דבר. חלקם פרשו כנפיים, והגיעו לדרגות רמות בתורה ו'עבודה'. מהם שנתמנו ראשי ישיבות, רבני קהילות וראשי מוסדות.

משעה שהתלמיד הפך לתלמיד המחכים את רבו, ורבי ניסים הרגיש שבידו ללמוד מתלמידו אפילו הלכה אחת או הנהגה אחת, היטשטשו הגבולות, ולא היה לו שום קושי, צל-צילו של קושי להתיישב לספסל הלימודים וללמוד מתלמידיו. מעטים האישים שקיימו בפשטות וענייניות כזו את "ומתלמידי יותר מכולם".

אחד מתלמידיו המובהקים, הגאון רבי מרדכי שריקי, שינק שנים רבות מתורתו. עם השנים עלה הרב שריקי מעלות רמות בתורה וחכמה, וכיהן ברבנות קהילות חשובות בארץ ובעולם. כיום עומד הרב שריקי בראש מוסד מפואר שהציב למטרה לעשות אוזניים לתורת הרמח"ל, 'מכון הרמח"ל'.

לפני שנים מספר, כיהן הרב שריקי כרב בקהילה חשובה בקנדה. במסעותיו בצפון אמריקה, הגיע רבי ניסים רבו גם לקנדה, ולהזמנת תלמידו שהה זמן מה בצל קורתו.

בתקופת שהותו בקהילה, התפעל רבי ניסים מאד מהנהגות שונות שרבי מרדכי תלמידו הטמיע בקהילתו, הן בשיעורי תורה, הן בגיבושם הרוחני. בימים ההם הפך רבי ניסים את רבי מרדכי לרבו בהנהגת קהילה. הוא שאל ודרש על כל פרט. וביקש ללמוד על מהלכיו של תלמידו. זו לא הייתה הבעת עניין נימוסית. רבי ניסים הפך את ימי שהותו בקנדה ל'בית מדרש' של "ומתלמידי יותר מכולם" רבי ניסים גם רשם את העצות, וחרת אותם על לוח לבו.

לא היה להנהגה הזו קשר למידת הענווה. רבי ניסים עסק כל ימיו, גם במסעותיו, גם בין תלמידיו, בחתירה אינסופית לבירור האמת ולשלמות ב'עבודה'. הוא חיפש אמת וקדושה בכל מקום בו היא מצויה. משנה הדבר אם האמת שוכנת בבית רבו או בבית תלמידו?

חנות