מתחברים בשמחה לנשמה.

האם ניתן להוכיח טענה "אין אלוקים"?

שאלה: לפעמים אני שומע מחברי החילונים "אין אלוהים" האם לדעתך ניתן להוכיח כזה דבר?
תשובה בתמצות: אי אפשר להכחיש מציאותו של משהו כשמרחב המדידה שלנו לא מוגבל.

התשובה: תגיד לי שואל יקר , האם ניתן להוכיח שאין אבטיח סגול או פול ירוק בכל היקום כולו?
ודאי שאי אפשר! כיון שעל מנת להוכיח שאין משהו בכל היקום צריך להיות בו זמנית בכל המקומות בכל העולם על מנת להיות בטוח שאין. כיון שאני יכול לבדוק רק חלק מהעולם וגם לאחר שאבדוק ואעבור למקום אחר יתכן שאבטיח סגול גדל באיזור הקודם שחיפשתי.
וגם אם אציב שומרים בכל מקום שאפשר להגיע שיבדקו שאין כזה ,הם לא מהוה הוכחה שאין כי יתכן שישנם מקומות שהם לא הגיעו אליהם.

מתי כן אפשר להוכיח על אי מציאותו של משהו?
זה כאשר מרחב המדידה מוגבל – מוגדר כמו להוכיח שבחדר שאתה נמצא אין פיל או ביד שלך אין פרפר אבל כשמרחב המדידה לא מוגבל, אי אפשר להוכיח שאין.
וכיון שלא ניתן להוכיח את אי הימצאותו של דבר מוחשי כמו עגל קל וחומר שאי אפשר לטעון ול"הוכיח" שאין אלוקים שמהותו האין סופית לא נתפסת בהשגתינו המוגבלת.

מתוך הספר לכל שאלה תשובה

חנות