מתחברים בשמחה לנשמה.

האם ניתן להוכיח את מציאות אלוקים?

שאלה: האם ניתן להוכיח את אמיתות היהדות, מציאות אלוקים, אמיתות התורה?

תשובה: כן בפירוש כן! לאמיתות היהדות יש הוכחות ברורות, קודם נסביר מדוע הגיוני שיש הוכחות ונסביר לאחר מכן איך התעוררה התפיסה המוטעית שענייני אמונה ביהדות מבוססים על רגש הלב בלבד.

אלוקים מציע שכר למקיימים מצוותיו, ועונש לעוברים על רצונו, כיצד ניתן לתת שכר או עונש על משהו שתלוי ברגש הלב?
תאר לך אדם שנולד עם רגש לאמונה והוא יקבל שכר לעומתו מישהו אחר שנולד ללא רגש האמונה מדוע יגיע לו עונש? מה הוא עשה? מה זו אשמתו שהוא לא מרגיש אמונה בלב, הוא לא מרגיש שהיהדות והתורה אמת, הוא לא מרגיש את אלוקים, אז למה אלוקים יעניש אותו?
תאר לך שיום אחד מפכ"ל המשטרה קם על צד שמאל והוא "מרגיש" שנסיעה עם פרסה בכל אוטו זה יפחית את תאונות הדרכים, מיד הוא מורה לכל השוטרים ולכל המחוקקים שלמען הפחתת תאונות הדרכים חובה לשים פרסה כסגולה כנגד תאונות, כל נהג שלא ישים פרסה ברכבו, יקבל קנס חמור ומאסר על תנאי, כולם ישאלו אותו: תגיד, מפכ"ל יקר, יש לך הוכחות שהפרסה על הרכב מפחיתה תאונות דרכים? המפכ"ל עונה: "אני מרגיש שזה כך , זהו, זה מספיק!"
האם נראה לך צודק לתת קנס רק בגלל רגשות מפכ"ל המשטרה?

אם אמונה ביהדות תלויה ברגש בלבד אני מרגיש אמונה יגיע לי שכר ואילו אותו אחד שלא מרגיש אמונה ולא יקיים את המצוות יקבל עונש? איפה הצדק?
האם נראה לך שאלוקים מצפה שנבסס את כל חיינו על רגש הלב בלבד?
תאר לך שאתה מוסר את מכוניתך למכונאי מוסך שיעביר אותה טסט, והנה הוא אומר לך שיש לו שיטת איבחון מיוחדת מאוד, הוא שם את ידיו על המכונית וכבר הוא יודע מה חסר לה מה לא תקין בה וכו'
הוא שם את ידיו על מכוניתך והוא מבלי לפתוח את המכונית אומר לך שחייבים להחליף בה את הקרבורטור, עלות ההחלפה היא 1200 ₪ , האם תאמין כמו פתי ותשלם לו? הוא לא בדק את המכונית כלל, הוא לא נתן לך עובדות מוצקות שהקרבורטור מקולקל אז למה שתזרוק לפח 1200 ₪?

אם בשביל סיכון להפסיד 1200 ₪ אנחנו לא מוכנים לסמוך על ה"אינטואיציה" של משהו אחר, הגיוני שבשביל להחליט על דרך חיינו נבקש הוכחות מוצקות לאמיתות הדברים.

ואלוקים סיפק לנו אותם.

הוא סיפק הוכחות למציאותו, הוא סיפק הוכחות לאמיתות התורה.

שאלה: עד היום הבנתי כמו אנשים רבים אחרים שהיהדות מבוססת על אמונה, דהיינו מה שאני מרגיש, יש שמרגישים אמונה ויש שלא?

תשובה: אלוקים שהוא שופט צדק לא יעניש אדם על דבר שתלוי ברגש הלב בלבד, אם היהדות מבוסס על רגש הלב אז למה אלוקים יעניש או יתן שכר על מצוותיו שהרי אחד מרגיש ואחד לא מרגיש, מה אשמתו?

לכן אלוקים סיפק לנו את ההוכחות על מנת שנוכל להבין גם בשכל שצריך לשמור מצוותיו, דבר נוסף כפי מה שאמרנו ההוכחות ישנם אז לא שייך לדון אם יש או אין הוכחות.
היהדות אינה מבוססת על אמונה עיוורת ניתן לדעת וחייבים לדעת כי עקרונות היהדות אמת וניתנים להוכחה, כמו שכתוב בתורה:"וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ובארץ אין עוד"

שאלה: איך התעוררה התפיסה שאמונה זה דבר שתלוי ברגש הלב ובלא הוכחות?

תשובה: קודם כל זה נובע מ"שפת הרחוב" שברחוב קוראים אמונה לדבר שתלוי בהרגשת הלב בלבד וסיבה נוספת היא מהשפעת דתות אחרות בעולם כמו הנצרות והאיסלם שבה האדם נדרש להאמין ללא הוכחות רק להרגיש בלב וזהו.

לעומת זאת ביהדות המושג אמונה הוא שונה לחלוטין, אמונה לפי היהדות היא דרגת בהירות וודאות יותר גבוהה מידיעה, אמונה היא לאחר שהאדם יודע בבירור הוא נדרש לחזק את אמונתו ולהפנים אותה ללב.
על פי היהדות לאחר הידיעה באה האמונה כמו שכתוב בישעיהו: "למען תדעו ותאמינו לי ותבינו…" (ישעיהו מ"ג י') קודם תדעו=ידיעה, ולאחר מכן תאמינו=אמונה .
לאחר שהאדם יודע, אז תפקידו להפנים את אמונתו ולבסס בה את חייו בכל יום ובכל שעה וזוהי עבודת האמונה להכניס את הקדוש ברוך הוא בכל מעשינו.

שאלה: אולי תוכל להביא לי דוגמה להפנמת האמונה שאתה מתכוון אליה?

תשובה: על מנת להבין את זה נביא דוגמא: נניח אתה עומד בראש בניין רב קומות ומשדלים אותך לקפוץ מהבניין למטה, בקרקע למטה הותקן מתקן חדש שעבר את כל הניסויים והוא מבטיח שתנחת נחיתה רכה ללא פגיעה וללא שריטה, המשדלים הם ידידיך קרוביך, מדענים ומומחים שכולם אומרים לך פה אחד: "קפוץ! אין כאן שום סיכון!" הבה נבחן מה מתחולל בקרבך מצד אחד אתה רואה את הגובה העצום שבו אתה נמצא ואתה מרגיש פחד בלב מהתהום שמתחת ומצד שני פועל שכלך וידיעתך המסתמכים על עדות ידידך והמומחים שאין כל חשש בקפיצה זו.
דרוש מאמץ גדול בשכל על מנת שיתגבר על הרגשת הפחד בלב , כי בשכל הוא יודע שאין סיכון אבל בלב הוא מרגיש פחד מלקפוץ, לאחר שהאדם יתגבר על ידי שכלו על פחד הלב ויפנים לתוך הלב את מסקנות השכל הוא יוכל לקפוץ ללא פחד.
אמונה היא ההטמעה של הידע לתוך רגשות הלב.
ישנם אנשים הקוראים לעצמם מאמינים בה' הם רק מודים שכלית בקיומו ובשליטתו, אבל נגד מתחרה שלו הוא ילחם בחירוף נפש ובכל הדרכים גם הלא כשרות, הידע השכלי שלו שאלוקים הוא המחלק את הפרנסה ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ידע שכלי זה נשאר אצלו בגדר ידיעה הוא לא הפנים את זה ללב, כי בליבו וברגשותיו הוא עדיין מרגיש שמתחרהו לעסקים לוקח לו את הפרנסה.

וזו היא עבודת המאמין, הוא בשכל יודע שיש אלוקים, הוא יודע שהתורה אמת, אבל יש לו רגשות, יש לו יצר טוב ויש לו יצר רע, שלפעמים רוצה אחרת ממסקנות השכל, תפקיד המאמין להפוך את הידע שלו על ה' להרגשה הלב הטבעית שלו.

מקורות: כחודו של מחט עמ' 35 אל מקורות חלק א' 42 (מאמר מאת הרב י.ד. סלומון),מסע אל עמקי ההוויה
עמודים: 8,9,28

מתוך הספר לכל שאלה תשובה

חנות