מתחברים בשמחה לנשמה.

האם יש בורא לבורא

מי ברא את הבורא? מי ברא את אלוהים?

שאלה: לכל בריאה יש בורא, אם כך, גם לבורא יש בורא, וכך גם לבוראו…ואם הבורא הוא מעל הזמן, אז אי אפשר לומר את אותו הדבר על העולם (שהוא קיים מאז ומתמיד)?

תשובה: אתה צודק שלכל בורא יש נברא, אבל כל זה מתקיים כשאנחנו מדברים על העולם שלנו, עולם החומר שמוגבל בחוקי טבע ובזמן, ואז נכון לשאול על כל דבר חומרי מי הביא אותו מי יצר אותו? בהכרח משהו שקדם לו, אם הבן נולד מאב, הרי גם האב הוא בהכרח בן שנולד מאב.

אבל אלוקים אינו כך שהרי הוא ברא את הזמן, הוא נמצא מחוץ לזמן ולא תלוי בו כי הוא ברא אותו, בורא עולם נמצא מחוץ לחוקי החומר כי הוא ברא אותם והוא אינו חומרי, כמו ששולחן לא יצר את עצמו וצריך מישהו מעליו- נגר בעל יכולת תיכנון ויצירה שיעשהו, כך גם מי שיצר את החומר ואת הזמן צריך להיות מעל חוקי החומר ומעל חוקי הזמן.

לאלוקים אין בורא. משום שאלוקים הוא היוצר את התהליך של "בורא ונברא"/"נולד ומוליד", הוא עצמו אינו שייך לתהליך אותו יצר.

אלוקים ברא חוקים בבריאה ולכן הוא עצמו אינו צריך להיות כפוף להם. אלוקים ברא את כוח המשיכה, אין זה אומר שהאל כפוף לכוח המשיכה, אלא להיפך, הוא מעל כוח המשיכה. אלוקים ברא את כוח התולדה, את כוח ההתחדשות בבני האדם, ולכן הוא עצמו אינו צריך להיות כפוף לחוקים אלה אותם הוא ברא, והוא עצמו אין לו מוליד.

רק מי שהוא מעל לזמן – לא צריך להיברא – והוא שיכול היה לברוא את הזמן. אנו מידי מוגבלים בשכלנו מכדי לנסות להבין דברים הקיימים מעל הזמן.
לכן מובנת התשובה מי ברא את אלוהים.

ברגע שנזדהה עם הרעיון שקיים כוח עליון על-אנושי ועל-טבעי אשר ברא את כל הנבראים הטבעיים והוא אינו טבעי, הרי אז ניתן להבין היטב את ההבחנה הברורה בין הנבראים המוגבלים בטבע , ובין הכוח העליון העל-טבעי אשר נתונים בלתי- טבעיים בעליל שייכים בו.

אדם לעולם לא יצליח להבין במוחו המוגבל מהו אינסוף מכיוון שהוא חי בגדרים מוגבלים, במספרים מוגדרים, אדם לא יוכל להקיף מהו אינסוף זמן כי הוא חי בתוך גדרי הזמן, אבל הזמן עצמו הוא נברא מבורא שהוא מעל הזמן, ולכן לא שייך לשאול מי ברא את הבורא, כי הוא מהות לא חומרית ולא תלויה בגדרי הזמן והחומר, ולכן אין לו התחלה וסוף כמו לכל דבר חומרי שתלוי בגדרי הזמן והמקום.

כדי לסבר את האוזן במושג הנעלה מתפיסתנו, ניקח לדוגמא את שאלת סוף היקום. האם יש סוף ליקום?
הרי כל מה שתאמר שיש בסוף אשאלך מה יש לאחריו! עד התשובה הבלתי נמנעת כי אין סוף.
האם ניתן להבין במושגינו מה הוא אין-סוף?
זאת חכמי הקבלה למדונו כי ליקום החומרי יש סוף, והוא מוקף בעולמות אנרגטיים אשר דרגת רוחניותם גבוהה זו מעל זו (אצילות, בריאה, יצירה, עשייה) עד החיבור אל הבורא העל- טבעי שאין לו סוף, ואכן הוא מכונה לעניין זה בלשון המקובלים האין סוף) המקיף את הכול. (ומבחינה מסוימת גם ממלא את הכול, אך לא נוכל להאריך בזה כעת).

מקורות: ארגון משמעות- ידידי ר' , ארגון הידברות- הרב זמיר כהן, מסע אל עמקי ההוויה- הרב מרדכי נויגרשל.

מתוך הספר לכל שאלה תשובה

חנות