מתחברים בשמחה לנשמה.

האם היהדות נותנת מענה לכל שאלה?

שאלה: האם לכל השאלות יש לדת מענה או שישנם נושאים ושאלות שאין לדת תשובות?

תשובה: רק אלוקים יוצר הכל הוא יודע הכל, כולל כל התשובות לכל השאלות, אבל אנחנו לא יכולים לדעת את כל התשובות לכל השאלות וזה מ-2 סיבות- סיבה ראשונה היא מפני ששכלנו מוגבל ואיננו מסוגלים לתפוס לתפוס משהו בלתי מוגבל- לדוגמא: איננו מסוגלים להרגיש ולהבין מהו אינסוף- שהרי אינסוף בפשטות הוא הכי הרבה שיש, משהו בלי גבול, אך מה זה אינסוף במספרים? מקסימום מספרים, מה יותר גדול אינסוף מספרים זוגיים או אינסוף מספרים? הרי יש אינסוף משניהם, מה זה אינסוף בחלל?
השכל שלנו מסוגל לתפוס דברים עצומים בגודלם אבל לא גודל אינסופי.

סיבה שנייה היא מפני שאלוקים לא גילה לנו את כל הדברים והם צפונים מאיתנו, לדוגמא: יש שאלות שלעולם לא תהיה תשובה טבעית עליהן- כמו מדוע חוקי הפיזיקה הם כמו שהם? הרי הקב"ה יכל לברוא הכל באינסוף דרכים אחרות, למה דווקא ברא את העולם כך? מבחינתנו אין זה משנה, שיבראו חלקיקים, פרוטונים, ואלקטרונים או משהו אחר- העיקר שיעבוד, אך בהגיון האלוקי יש תשובה לכל דבר, רק שהיא אינה נמצאת בשכלנו ולא נבין אותה טרם מותנו.
ישנם מגדולי רבותינו שזכו להבין את מהות הבריאה בתורה רוחנית כגון: מדוע השמש צהובה ומדוע המים שקופים וכדומה. זאת מכיוון שיש לעולם תכלית שאינה על פי טבע המוכר לנו והם הבינו משהו מתכלית זו, אך רוב היהודים לא זכו להגיע לדרגת צדיקים אלו, וגם אותם צדיקים הגיעו בסוף למדריגה שאותה לא הצליחו לעבור.
בתורה יש תשובה מהי תכלית האדם מה תכלית הבריאה ובתורת הקבלה ישנם תשובות לסוגיות עמוקות מענייני נשמות ותכלית העולם ועוד סוגיות עלומות. אבל כמובן שיש גבול למידע שאלוקים גילה לנו, ישנם דברים שאנחנו לא צריכים לדעת וישנם דברים שיזיקו לנו אם נידע אותם ולכן אלוקים לטובתינו לא גילה לנו.

ההיקף הטמון בתורה הוא אינסופי- כבר 3,300 שנה התורה נלמדת ועדיין לא מיצינו חלק קטן מהידע הטמון בתורה, מיליוני יהודים בכל הדורות למדו וחקרו את התורה תורת הפשט הנגלה ותורת הסוד ועד היום מגלים ידיעות מפליאות שאלוקים החליט שהגיע הזמן לגלותם ואז פתאום מגלים עוד ועוד את החכמה העצומה שטמונה בתורה.
הדת אינה מונעת מהאדם לנסות ולחקור את הבריאה הגשמית, אך אומרת שבין אם נדע ובין אם לא נדע אין זה משנה את מהותינו כלל, לפעמים זה יכול להיות בזבוז זמן כיוון שעשרות שנים של חקר הבריאה כאן למטה נלמדים למעלה בשניות אחדות.
לעומת זאת בחקר הבריאה הרוחנית האדם מגלה על עצמו ועל נשמתו כלים רוחנים כיצד לשפר את חייו וכיצד להתחבר לאלוקיו, ובנוסף על כך הוא גם מקבל שכר על הלימוד עצמו.

חנות