מתחברים בשמחה לנשמה.

  דרשת אירוסין מפתיעה       

  דרשת אירוסין מפתיעה  

                                      

באחד הימים הוזמן רבי ניסים למסיבת אירוסין של בן הקהילה. האירוע התקיים בשבוע פרשת "וישלח".

בכניסה לאולם, פגש בו אבי החתן נרגש כולו. רבי ניסים קידם אותו, כדרכו, בחיבוק אבהי ונשיקות. לאחר מכן עברו לדבר בדברי תורה. עודם עומדים כך בפתח האולם, הציע בעל השמחה בפני האורח הנכבד קושיה על הפסוק הראשון של פרשת השבוע: "וישלח יעקב מלאכים לפניו", לשם מה שלח יעקב כמה מלאכים אל עשיו, והרי את השליחות ניתן היה לבצע גם על ידי מלאך בודד אחד?.

רבי ניסים הרכין את ראשו, והחל להרהר בנידון. לאחר מספר שניות השיב בפשטות, שאין לו כרגע תשובה לשאלה, אבל השאלה נכונה. המענה הזה נסך תחושת סיפוק וקורת רוח בלב המחותן. הנה, אפילו רבי ניסים מתחבט בשאלה!

מאוחר יותר, בסעודת האירוסין, כיבד המחותן את רבי ניסים לשאת דברים לכבוד האירוע. התייצב אפוא רבי ניסים מול המיקרופון, וסיפר את אשר ארע בבואו אל השמחה.

"בפתח האולם", סיפר בפשטות המקסימה שלו, "פגשתי את הרב החשוב אבי החתן, והוא הפתיע אותי עם שאלה נפלאה! לא ידעתי לענות לו, וגם אינני יודע עכשיו מה לענות לו. הקושיה חזקה. ואני מבקש לשתף את תלמידי החכמים היושבים כאן ולהציע בפניהם את השאלה, אולי יחון אותי מישהו בתירוץ…"

חנות